NEO-PI-3 Digital Rapporter HR (tolkningsstøtte)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Tolkningsstøtte til den originale femfaktortesten fra Costa og McCrae, DNV-sertifisert.

Produkt Mengde

NEO-PI-3 Norsk HR rapport (HTS)

Tolkningsrapport til rekruttering, tilleggsprodukt til NEO-PI-3 administrasjon og standardrapport.

NEO-PI-3 Engelsk Leadership rapport (Norsk test)

NEO-PI-3 Engelsk Leadership rapport (Engelsk NEO-PI-3 test)

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: NEOPI-3-TOLK2

Beskrivelse

NEO Personality Inventory-3™ (NEO-PI-3)

Forfatter: Paul T. Costa, Jr., PhD, and Robert R. McCrae, PhD

Norsk adapsjon: Øyvind Martinsen 

NEO-PI-3 er en revidert versjon av en av de mest velkjente personlighetstesten i verden, som også er en av de testene det er forsket aller mest på både internasjonalt og i norsk kontekst. Med NEO-PI-3 kan du som testleder, bedriftseier og potensielt fremtidig ansatt eller klient være sikker på at du blir vurdert av en forskningsbasert tungvekter. Vi stiller også strenge krav til sertifisering og følger opp våre kunder med kundeservice og faglig kompetanseheving for å bidra til å sikre forsvarlig bruk av psykometriske tester.

NEO personal Inventories er konstruert for å måle personlighet ved bruk av femfaktormodellen. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter. Under hver faktor er det 6 fasetter som gir rik, detaljer og nyansert informasjon om et individs personlighet.

Som sin forgjenger NEO-PI-R, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer:

  • Følelsesmessig reaktivitet (N)
  • Ekstroversjon (E)
  • Åpenhet for erfaring (O)
  • Omgjengelighet (A) og
  • Planmessighet (C).

Les mer om testen på produktsiden for testen.

Tolkningsstøtte 

Alle NEO-PI-3 rapporter kommer med standard rapport. Denne er kun til bruk av den sertifiserte testbrukeren og skal ikke deles med andre som ikke har sertifsering i NEO-PI-3.

NEO-PI-3 er en kompleks test som gir det et rik og mangfoldig informasjon. Den er også derfor mer kompleks å tolke korrekt.

Vi anbefaler at du velger en av våre tilleggsrapporter å støtte deg i tolkningen og/eller kjøper Tolkningguiden fra Wendy Lord.

Se egen produktfane om NEO-PI-3 Tolkningsstøtte (ikke digital).

Her finner du rapporter til den norske, engelske og danske versjonen som er vår tre mest solgte versjoner.

Du kan lese mer om hver rapport ved å trykke på firkanten med pil til høyre for produktet.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2017

Forfatter norsk adapsjon

Professor Øyvind Martinsen

Brukergruppe

Sertifiserte testbrukere

Kvalifikasjonsnivå

Aldersgruppe

Voksne

Administrasjon

Gruppe, Individuell

Administrasjonstid

30 minutter

Fagfelt

Personlighet HR

Normdata

norsk

Leverandør

NEO-PI-3 Norsk HR rapport (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Engelsk Leadership rapport (Norsk test)

Kvalifikasjonsnivå

,

Du liker kanskje også…