NEO-PI-3™ Digital

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Den originale femfaktortesten fra Costa og McCrae, med både norsk og international forskningstøtte. Til HR og klinisk praksis. DNV-sertifisert.

Produkt Mengde

NEO-PI-3 UK Digital Manual (HTS)

Manualen bør kjøpes og leses før bruk av Engelsk NEO-PI.3. Fungerer også som faglig oppslagsverk for de som bruker norsk NEO-PI-3.

NEO-PI-3 Norsk Digital administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Engelsk Administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Dansk Administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Finsk Administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Fransk Administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Italiensk Administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Svensk Administrasjon og standardrapport

NEO-PI-3 Tsjekkisk Adminstrasjon og standardrapport

NEO-PI-R Arabisk Administrasjon og standard rapport

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: NEO-PERS-INV-3-D

Beskrivelse

NEO Personality Inventory-3™ (NEO-PI-3)

Forfatter: Paul T. Costa, Jr., PhD, and Robert R. McCrae, PhD

Norsk adapsjon: Øyvind Martinsen 

NEO-PI-3 er en revidert versjon av en av de mest velkjente personlighetstesten i verden, som også er en av de testene det er forsket aller mest på både internasjonalt og i norsk kontekst. Med NEO-PI-3 kan du som testleder, bedriftseier og potensielt fremtidig ansatt eller klient være sikker på at du blir vurdert av en forskningsbasert tungvekter. Vi stiller også strenge krav til sertifisering og følger opp våre kunder med kundeservice og faglig kompetanseheving for å bidra til å sikre forsvarlig bruk av psykometriske tester.

NEO personal Inventories er konstruert for å måle personlighet ved bruk av femfaktormodellen. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter. Under hver faktor er det 6 fasetter som gir rik, detaljer og nyansert informasjon om et individs personlighet.

Som sin forgjenger NEO-PI-R, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer:

  • Følelsesmessig reaktivitet (N)
  • Ekstroversjon (E)
  • Åpenhet for erfaring (O)
  • Omgjengelighet (A) og
  • Planmessighet (C).

Administrasjonstid 

Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar omtrent 30 minutter å besvare. Raskest mulig responstid ligger rundt 14 minutter for kandidater som enten er meget godt kjent med verktøyet eller ikke leser spørsmålene nøye.

Sertifisering

Papirtesten selges fortrinnsvis til brukere som har gjennomført sertifiseringskurs fra Hogrefe. Hvis du ønsker å bruke NEO-PI-3  må du derfor gjennomføre en av våre sertifiseringskurs. Hvis du har gjennomført sertifisering før 2019 eller har gjennomført sertifisering på BI eller i NEO-PI-R anbefaler vi på det sterkeste at du gjennomfører oppfriskningskurset i NEO-PI-3.

Språkversjoner

Når du bruker en test på et annet språk, får du også med normene som er innsamlet på den versjonen av testen. Dette er i tråd med internasjonal testutviklingsstandard for å sikre at en test er reliabel og valid. Å bruke en test på ett språk og en norm fra et annet språk uten tilstrekkelig evidens for at resultatet er valid (at normer er samlet inn på denne nye utgaven) kan føre til at du trekker feil konklusjoner. Samtidig er leddene ekvivalente, slik at du kan tolke en test ved å kjenne til samme testledd, fasetter og faktorer på norsk. Arabisk versjon finnes kun i den eldre utgaven NEO-PI-R, og må sammenlignes med NEO-PI-R.

Normdata 

Både kandidaten/klienten og testleder bør være kjent med hvilke karakteristika som kjennetegner normgruppen man sammenlignes med for å sikre at det ikke foregår systematisk diskriminering mot personer på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet eller språkferdigheter. Det er to normer å velge mellom i den norske utgaven:

  • Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 personer (1808 er menn og 1713 er kvinner).
  • Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

Tolkningsstøtte 

NEO-PI-3 er en kompleks test som gir det et rik og mangfoldig informasjon. Den er også derfor mer kompleks å tolke korrekt. Vi anbefaler at du velger en av våre rapporter til å støtte deg i tolkningen og/eller kjøper Tolkningguiden fra Wendy Lord. Se egen produktfane om NEO-PI-3 Tolkningsstøtte. Her finner du rapporter til den norske, engelske og danske versjonen som er vår tre mest solgte versjoner.

NEO-FFI-3

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene beskrevet ovenfor, men ikke de seks fasettene. Fordelen med å ha en rask test er spart tid, men man taper også den dybden av informasjon som man kan få i en lengere test. Hvis du ønsker å kjøpe NEO-FFI ligger den under egen produktfane.

Administrasjontid

NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2017

Forfatter norsk adapsjon

Professor Øyvind Martinsen

Brukergruppe

Sertifiserte testbrukere

Kvalifikasjonsnivå

Aldersgruppe

Voksne

Administrasjon

Gruppe, Individuell

Administrasjonstid

30 minutter

Fagfelt

Personlighet HR

Normdata

norsk

Leverandør

NEO-PI-3 UK Digital Manual (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Norsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Engelsk Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Dansk Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Finsk Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Fransk Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Italiensk Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Svensk Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-3 Tsjekkisk Adminstrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

NEO-PI-R Arabisk Administrasjon og standard rapport

Kvalifikasjonsnivå

,

Du liker kanskje også…