IIP Inventory of Interpersonal Problems

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Klinisk instrument som måler sosiale og mellommenneskelige/interpersonlige problemer.

Produkt Mengde

IIP Dansk veiledning (manual) (2010)

Manual til IIP papirutgave og Checkware IIP

IIP-64 skjema norsk á 10

1 på lager (kan også restbestilles)

SKU: IIP

Beskrivelse

Inventory of Interpersonal Problems

Forfatter: Leonard M Horowitz m.fl.

IIP er et egenrapporteringsinstrument beregnet på å identifisere en persons mest fremtredende interpersonlige problemer.

Det er ikke lov til å kopiere eller gi ut testen gratis selv om det har vært utbredt praksis for det i Norge. Ved ønske om å bruke testen i undervisning til redusert pris, bør Hogrefe kontaktes for å få på plass en avtale. Vi tilbyr verktøyet til rabattert pris til utdanningsformål. Forfatteren av tester og deres etterkommere har på lik linje med andre forfattere rett på royalty for sine verk. De økonomiske rettighetene er solgt videre til forlagene, men vi kompenserer forfatterne i form av royalty. Å kjøpe tester fremfor å kopiere de, handler ikke bare om respekt for åndsverkloven, men også respekt for personen som har utviklet testen.

Nytteverdi

IIP er en av de første verktøyene som ble utviklet til dette formålet. Det er kanskje en av Norges mest brukte kliniske verktøy innen personlighetspsykologi, og kan kjøpes enten gjennom Checkware (digital utgave) eller som papirversjon fra Hogrefe.

Den egner seg godt både som et ledd i diagnostisering av psykiske lidelser og sosial fobi og er velegnet som effektmåling etter tiltak.

Ved bruk av circumpleksmodellen fokuserer testen ikke bare på de basale interpersonlige dimensjonene, men ser også på det unike samspillet mellom dimensjonene (krysstolkning).

IIP finnes i tre utgaver som er identiske bortsett fra antall testledd. IIP-127, IIP-64 (mest brukt) og IIP-32. IIP-127 er den opprinnelige utgaven og gir et mer nyansert bilde enn de kortere versjonene, men fordi den anses som lite tidseffektiv (den merverdi du får av noe mer informasjon, veier ikke opp for hvor mye lengere den tar å administrere) og derfor anbefales bruk av IIP-64.

Innhold

Verktøyet inneholder 64 påstander som beskriver vanlige problemer mellommenneskelige utfordringer, som pasienten/klienten tar stilling til og vurderer på en fem-punkt skala.

IIP bygger på antagelsen om at interpersonlig atferd kan beskrives hovedsaklig ut fra to dimensjoner: tilhørighet/omsorg (kontinuum kald-varm oppførsel) og kontroll/dominans (unnfallende-dominerende oppførsel).

Ulike domener av interpersonlige problemer kan identifiseres ut fra mulige kombinasjoner på disse to dimensjonene.  Resultatet kan blant annet anvendes for differensierte diagnoser innenfor tilstandsvurdering i psykoterapi, behandlingsdiagnoser og for vurdering av behandlingsinnsats.

IIP har åtte skalaer: Dominerende/Kontrollerende, Hevnlysten/Selvopptatt, Kald/Avvisende, Sosialt hemmet, Unnfallende, Altfor imøtekommende, Selvoppofrende og Påtrengende/Trengende.

Resultatet fra IIP kan analyseres på tre nivåer.

Totalskårene omgjøres til normbaserte T-skårer. I tillegg kan individbaserte ipsative T-skåre hjelpe klinikeren med å identifisere området hvor personene opplever å ha mest utfordringer, uavhengig av hans eller hennes egenrapporterte overgripende problemnivå. Til slutt kan de ipsative T-skårene plottes  i en circumplex med to akser som representerer de to dimensjonene tilhørighet (vennlighet) og dominans (makt).

Manualen redegjør for IIPs teoretiske bakgrunn og utvikling, og inneholder administrerings- og tolkningsinstruksjoner.

Normer og adapsjon

Den norske digitale versjonen fra Checkware er med danske normer.

Den papirbaserte versjonen kan enten fås med svenske normer fra den svenske manualen fra 2001, ellers anbefaler vi den danske manualen og normer som er lik den som Checkware publiserer. Denne er fra 2010.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

Du liker kanskje også…