PAI®- Personality Assessment Inventory™

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Test til evaluering av  psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser hos voksne

Produkt Mengde

PAI Amerikansk manual (2007)

PAI Norsk Spørreskjema

PAI Svarark til skåringsprogram á 10

PAI Kritiske Items á 10

PAI Skåringsprogram (fra PAR Inc.)

SKU: PAI

Beskrivelse

Personality Assessment Inventory (PAI)

Forfatter: Leslie C. Morey, PhD

Innhold

Verktøyet består av 340 påstander som skal vurderes.

De 22 skalaene overlapper ikke, noe som gir verktøyet høy diskrimineringsvaliditet. Utviklingen av skalaene var innholdsdrevet.

Manualen inneholder en utvidet diskusjon av hensyn som bør tas under administrasjonen og ulike strategier som kan brukes til å tolke data.

PAI er en omfattende test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser i klinisk praksis. Testen er utviklet med utgangspunkt i en begrepsmessig tilgang til testutvikling. Det vil si at det kliniske fenomen man ønsker å måle, blir delt opp i de komponenter som nettopp kjennetegner denne lidelse eller tilstand. For eksempel deles depresjon inn i en kognitiv, affektiv og fysiologisk komponent, slik som dette fenomenet opptrer og beskrives i litteraturen, diagnosesystemene og liknende.

Nytteverdi

Sammen med NEO PI-3 vil PAI utgjøre et solid fundament for en omfattende strukturert klinisk vurdering – av så vel personlighet som gjennomgripende psykiske lidelser. PAI og MMPI-2/MMPI-3 er de mest bruke testene for klinisk vurdering i USA.

Verktøyet er like nyttig i klinisk vurdering, diagnostisering, behandlingsplanlegging som screeningsverktøy for psykopatologi. I tillegg er administrasjonstiden 40 minutter kortere enn for lignende verktøy som MMPI-2, noe som gjør PAI til et kostandseffektivt verktøy- et viktig etisk premiss.

Det samles i dag inn norske normer på PAI via prosjektet til Cato Grønnerød. Du kan delta her og dermed få en fornemmelse med verktøyet Normer for psykologiske tester – Personlighet og plager

Skåring

Håndskåring kan gjennomføres på 15-20 minutter.

Digital skåring: Spørreskjemaet administreres og kan skåres via skåringsprogrammet. Etter endt testing genereres en rapport som inneholder relevante skårer og gir forslag til diagnostikk PAI Clinical Interpretive Report.Windows® 8/10, NTFS filsystem, internetuppkoppling för installation av programvaren. Internetuppkoppling eller telefon for aktivering av programvaren. Minst 16-bit, 800 x 600 (SVGA) skjerm. Skåringsprogrammet er et reforhandlingsprodukt fra PAR. Du må gjemme din produktkode for å få tilgang på support. For teknisk støtte kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller cs@parinc.com

Tilleggsinformasjon

Aldersgruppe

18-70 år

Språk

Norsk versjon, amerikansk manual

Kvalifikasjonsnivå