NEO Personality Inventory-3™

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Den originale femfaktortesten fra Costa og McCrae, med både norsk og international forskningstøtte. Til HR og klinisk praksis. DNV-sertifisert

Produkt Mengde

NEO-PI-3 Inventories Amerikansk manual (2010)

NEO-PI-3 Norsk manual (2017)

NEO-PI-3 Guide to Interpretation and Feedback (2017)

Denne boken gir deg som sertifisert testleder støtte i tolkningarbeidet av NEO-PI-3.

NEO-PI-3 Spørsmålshefte

NEO-PI-3 Responsskjema á 10

NEO-PI-3 Profiloversikt Menn á 10

NEO-PI-3 Profiloversikt Kvinner á 10

NEO-PI-3 Profiloversikt Totalgruppe á 10

NEO-PI-3 Resultatrapport (2024) á 10

En resultatrapport på papir som du kan dele ut til kandidaten under tilbakelesingen.

NEO-FFI-3 Spørsmål- og responsskjema á 10

SKU: NEO-PI-3

Beskrivelse

NEO Personality Inventory-3™ (NEO-PI-3)

Forfatter: Paul T. Costa, Jr., PhD, and Robert R. McCrae, PhD

Norsk adapsjon: Øyvind Martinsen 

NEO-PI-3 er en revidert versjon av en av de mest velkjente personlighetstesten i verden, som også er en av de testene det er forsket aller mest på både internasjonalt og i norsk kontekst. Med NEO-PI-3 kan du som testleder, bedriftseier og potensielt fremtidig ansatt eller klient være sikker på at du blir vurdert av en forskningsbasert tungvekter. Vi stiller også strenge krav til sertifisering og følger opp våre kunder med kundeservice og faglig kompetanseheving for å bidra til å sikre forsvarlig bruk av psykometriske tester.

NEO personal Inventories er konstruert for å måle personlighet ved bruk av femfaktormodellen. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter. Under hver faktor er det 6 fasetter som gir rik, detaljer og nyansert informasjon om et individs personlighet.

Som sin forgjenger NEO-PI-R, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer:

  • Følelsesmessig reaktivitet (N)
  • Ekstroversjon (E)
  • Åpenhet for erfaring (O)
  • Omgjengelighet (A) og
  • Planmessighet (C).

Administrasjonstid 

Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar omtrent 30 minutter å besvare. Raskest mulig responstid ligger rundt 14 minutter for kandidater som enten er meget godt kjent med verktøyet eller ikke leser spørsmålene nøye.

Sertifisering

Papirtesten selges fortrinnsvis til autoriserte kliniske psykologer. Hvis du ønsker å bruke NEO-PI-3 i familieveiledning, veiledning av ungdommer/unge voksne eller i rekruttering og ledelsesutvikling må du gjennomføre en av våre sertifiseringskurs. Ta kontakt på info@hogrefe.no.

Normdata 

Både kandidaten/klienten og testleder bør være kjent med hvilke karakteristika som kjennetegner normgruppen man sammenlignes med for å sikre at det ikke foregår systematisk diskriminering mot personer på bakgrunn av kjønn, alder, etnisitet eller språkferdigheter. Det er to normer å velge mellom i den norske utgaven:

  • Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 personer (1808 er menn og 1713 er kvinner).
  • Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

NEO-FFI-3

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene beskrevet ovenfor, men ikke de seks fasettene. Fordelen med å ha en rask test er spart tid, men man taper også den dybden av informasjon som man kan få i en lengere test.

Administrasjontid

NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2017

Forfatter norsk adapsjon

Professor Øyvind Martinsen

Brukergruppe

Sertifiserte testbrukere

Kvalifikasjonsnivå

Aldersgruppe

Voksne

Administrasjon

Gruppe, Individuell

Administrasjonstid

30 minutter

Fagfelt

Personlighet HR

Normdata

norsk

Leverandør

NEO-PI-3 Guide to Interpretation and Feedback (2017)

Kvalifikasjonsnivå

Leverandør

Publiseringsår

2017

Språk

Engelsk

Utgave

2

Dokumenter

Du liker kanskje også…