BRIEF-P Digital (på norsk i 2025)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Digital utgave av BRIEF-P. Dansk, fransk, nederlandsk, italiensk og tysk skjema og norm. Kommer på norsk i 2025.

Produkt Mengde

BRIEF-P Dansk Digital administrasjon og skåring

kr 69,00

BRIEF-P Fransk Digital administrasjon og skåring

BRIEF-P Italiensk Digital administrasjon og skåring

BRIEF-P Nederlandsk Digital administrasjon og skåring

BRIEF-P Tysk Digital administrasjon og skåring

SKU: BRIEF P-1

Beskrivelse

Behavior Rating Inventory of Executive Function®–Preschool Version (Barnehageversjon)

Forfattere: Gerard A. Gioia, Kimberley Andrews Espy & Peter K. Isquith

BRIEF-P er et standardisert vurderingsskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barnehagebarn i alderen 2 til 5 år, 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, pedagoger i barnehagen eller andre nærstående personer. Samme skjema brukes for alle informanter.

BRIEF-P kan fås som digital administrasjon og skåring eller bare som digital skåring på en rekke språk. I løpet av 2024 samler vi inn nye norske normer på BRIEF-P fra ulike deler av landet som Orkland, Ålesund, Lørenskog mm. Vi håper å ha all datainnsamling gjennomført innen høsten 2025 og dermed rekke å få ny norsk digital versjon med digitale normer tilgjengelig i løpet av 2025.  Ta kontakt med oss hvis du vil bidra med datainnsamling så vi kommer enda raskere i mål på  info@hogrefe.no.

Nytteverdi

BRIEF-P egner seg som ett ledd i utredning av barn med risiko for å utvikle lærevansker eller oppmerksomhetsvansker og barn som har Autismespekterforstyrrelse (ASF), traumatisk hjerneskade (TBI) samt andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander hvor PPT , habilitering, BUP eller andre tjenester ønsker å følge barnets utvikling over tid- og måle effekt av tiltak. Det er forskningsstøtte for at BRIEF-P også kan predikere senere vansker i matematikk og er nyttig for å følge opp premature barns utvikling.

BRIEF verktøyene ble utviklet til skolepsykologer for å kartlegge eksekutive funksjoner i barnehage og skole. Det er god forskningsstøtte for å bruke verktøyet til å utforme og teste effekt av tiltak, derfor egner det seg godt til bruk i  PPT og lignende tjenester.

Innhold

Spørreskjemaet inneholder 63 påstander innen fem teoretiske og empiriske kliniske skalaer som omhandler ulike aspekter av eksekutive funksjoner: Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Arbeidsminne samt Planlegging/Organisering. 

De kliniske skalaene organiseres i verktøyet i tre indekser: Atferdsregulering (ARI), Emosjonsregulering (ERI) og fremvoksende (emerging) kognisjonsindeks (F-KRI), som i dette skjema referees til som Fremvoksende metakognisjon samt en overordnet global eksekutiv funksjonsmål (GEF).

I tillegg er det tre validitetsskalaer: InkonsistensNegativitet og Uvanlige svar som bidrar til å sikre valide besvarelser.

Ulike digitale språkversjoner 

BRIEF-P finnes digitalt på en rekke ulike språk med lokale normer. Du kan også velge å skåre den norske BRIEF-P eksempelvis med danske normer. Det finnes ikke lenger et digitalt skåringsprogram til papirutgaven av BRIEF-P, så alternativet til digital skåring er håndskåring.

Vil du få mer ut av din tolkning av BRIEF-P?  Da kan du lese denne rapporten fra PAR Inc. PAR WHITE PAPER-BRIEF-P.pdf (parinc.com)

Forskningsstøtte 

Skogan et al. (2015) undersøkte faktorstrukturen til BRIEF-P Foreldrerapport fra 1134 barn i alderen 37-47 måneder rekruttert gjennom Mor og Barn studien. CFA analyse ga marginal støtte til at den originale tre-faktorstrukturen hadde best fit/passet best, og til at de fem indeksene målte noe unikt, samtidig som det ble funnet overlapp mellom indeksene (som er forventet). Da denne undersøkelsen undersøkte kun barn i 3-års alderen vil det kunne være noen forskjeller til utvalg som undersøker hele aldersspennet fra 2-5 år. Factor structure of the Behavior Rating Inventory of Executive Functions (BRIEF-P) at age three years – PubMed (nih.gov)

Behavior_Rating_of_Executive_Function_References.docx (live.com)

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2003

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering, Logopeder, Sertifiserte PP-rådgivere

Fagfelt

Adaptive ferdigheter, Autismespekterforstyrrelse (ASF), Eksekutive funksjoner (EF), Emosjoner

Egner seg for følgende populasjoner:

Autismespekterforstyrrelse (ASF), Dyskalkuli, Ervervet Hjerneskade (TBI), Forsinket utvikling, Hørselshemmede/døve, Intellektuell funksjonsnedsettelse (IF), Språkforstyrrelse (DLD)

Formål/Bruksområde

ADHD utredning, Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, Kartlegge eksekutiv funksjon, Utforme og teste effekt av tiltak

Aldersgruppe

2-5 år, Barn, barnehagebarn

Normdata

dansk, fransk, nederlandsk, tysk

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

15 minutter

BRIEF-P Dansk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

BRIEF-P Fransk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

BRIEF-P Italiensk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

BRIEF-P Nederlandsk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

BRIEF-P Tysk Digital administrasjon og skåring

Kvalifikasjonsnivå

, ,

Du liker kanskje også…