BOMAT – Digital Evnetest for særskilt krevende yrker

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

BOMAT hjelper deg å velge rett kandidat til stillinger med høy grad av kompleksitet.

Produkt Mengde

BOMAT Engelsk Digital manual (HTS)

BOMAT Norsk Digital administrasjon og standardrapport

BOMAT Engelsk Digital administrasjon og standardrapport

BOMAT Dansk Digital administrasjon og standardrapport

BOMAT Italiensk Digital administrasjon og standardrapport

BOMAT Portugisisk Digital Administrasjon og standardrapport

BOMAT Russisk Digital Administrasjon og standardrapport

BOMAT Svensk Digital administrasjon og standardrapport

BOMAT Tsjekkisk Digital administrasjon og standardrapport

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: BOMAT

Beskrivelse

BOMAT hjelper deg å velge rett kandidat til stillinger med høy grad av kompleksitet

Generelt evnenivå er sterkt forbundet med prestasjoner i både utdanning og arbeid. BOMAT er en evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå – noe som er avgjørende for tilsetting i stillinger med høye krav til problemløsningsevne.

BOMAT er en lengere test, noe som også gjør det mer sikkert at du faktisk kan stole på resultatet. Den er redusert i tid fra 90 til 60 minutter, men de fleste gjennomfører den på 45-50 minutter. Mange kan holde fokus på problemløsning i 3 eller 6 minutter, men kun de med både gode eksekutive funksjoner og sterke induktive og deduktive resonneringsevner kan løse oppgaver i økende vanskelighetsgrad raskt, korrekt og over tid.

BOMAT måler evnen til å løse kompliserte og abstrakte problem. Personer som får høye poengskårer på denne typen problemløsningstester viser høy kognitiv kapasitet og prestere som regel godt i arbeidslivet. Testen er ikke-verbal, med unntak av de innledende instruksjonene. BOMAT egner seg derfor til å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanning.

BOMAT finnes i fire parallelle versjoner: A, B, C og D. Oppgavene i de ulike versjonene er laget basert på samme prinsipper, men er noe forskjellig med hensyn til utseende og presentasjon: Det anvendes andre symboler; oppgavene kommer i ulik rekkefølge; og riktig svaralternativ har forskjellig plassering. De fire versjonene muliggjør testing av samme kandidat flere ganger, uten risiko for at læringseffekter påvirker testresultatet.

BOMAT tester personens evne til logisk tankegang og er i liten grad påvirket av kulturelle og språklige faktorer. Testen stiller ingen krav til leseferdigheter og er ikke-verbal. Ved behov kan innledende tekst og øvingsoppgavene forklares muntlig for testpersonen. BOMAT egner seg for å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanningsnivå.

BOMAT er utviklet for å identifisere individer med evnenivå over gjennomsnittet. Dette gjør testen spesielt egnet for bruk i seleksjon for stillinger hvor det kreves komplekse problemløsningsevner. Du kan kjøpe og administrere BOMAT dersom du autorisert psykolog eller er sertifisert bruker av testen.

BOMAT finnes nåværende i følgende språkversjoner: engelsk, tysk, nederlandsk, svensk, dansk, tsjekkisk og norsk.

Hogrefe tilbyr sertifisering i alle våre evnetester til HR i en pakke. 

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Engelsk Digital manual (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Norsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Engelsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Dansk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Italiensk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Portugisisk Digital Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Russisk Digital Administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Svensk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

BOMAT Tsjekkisk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,