MMPI-2 RF Digital

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang, og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Bredspektrert klinisk psykologisk personlighetsverktøy med en rekke kliniske skalaer.

Produkt Mengde

MMPI-2 RF Digital manual (Dansk)

1

MMPI-2 RF Digital manual (SE)

1

MMPI-2 RF Administrasjon og skåring (HTS)

SKU: MMPI-2-RF

Beskrivelse

Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2 Restructured Form (MMPI-2-RF)

Forfattere: Yossef Ben-Porath, Ph.D., and Auke Tellegen, Ph.D.

MMPI-2-RF er en 338-itemversjon av personlighetsinventoriet MMPI-2 (2001)  utviklet i 2008 med de omstrukturerte kliniske skalaene (RC) som kjerne, og som er konseptuelt og empirisk knyttet opp mot moderne teori og modeller for psykopatologi og personlighet.

MMPI-2-RF er et bredspekterverktøy som måter forskjellige aspekter av psykologisk dysfunksjon og personlighet. Testen er utviklet for bruk i en rekke sammenhenger, eksempelvis innen psykiatri og rettspsykiatri. MMPI-2-RF er utformet for å gi en omfattende og effektiv vurdering av de klinisk relevante variablene ved hjelp av de inngående skalaene og sammensetningen av testledd (items) i verktøyet. Testen kan gi psykologen støtte ved vurdering av psykologisk dysfunksjon, identifisering av spesifikke problemområder og behandlingsplanlegging i en rekke sammenhenger.

De 338 testleddene i MMPI-2-RF utgjør et utvalg av de 567 testleddene i MMPI-2. Disse inngår i totalt 51 skalaer, der 9 er validitetsskalaer og 42 er substansielle skalaer. Syv av de ni validitetsskalaene er reviderte skalaer fra MMPI-2, og to er nye skalaer. Utover de 9 validitetsskalaene finnes også validitetsindikatoren Antall utelatte svar (MISS).

De 42 substansielle skalaene består av de 9 kliniske skalaene (RC), 33 nye skalaer hvorav 3 er overordnede skalaer (H-O) som måler brede områder av internalisering, tankeforstyrrelse og eksternalisering. De øvrige skalaene er 23 spesialproblemskalaer, 2 interesseskalaer og 5 reviderte PSY-5-skalaer. 7 MMPI-2-RF-skalaer har kritisk innhold, og forhøyede skårer på noen av disse skalaene bør følges opp umiddelbart.

Med sine nye skalaer og et redusert antall testledd er MMPI-2-RF et verdifullt alternativ til, men erstatter ikke, MMPI-2.

Den norske versjonen av MMPI-2-RF er basert på MMPI-2 og normene er beregnet basert på den norske normgruppen (N=498) for MMPI-2, som ble publisert i 2004. Normene i MMPI-2-RF presenteres kun for totalgruppen som lineære T-skårer for de 9 validitetsskalaene og de 2 interesseskalaene, og som uniforme T-skårer for de øvrige substansielle skalaene.

I den norske manualen til MMPI-2-RF beskrives testens oppbygging og utvikling, de norske normene presenteres, samt detaljerte retningslinjer gis for tolkning av testresultater.

Du kan også lese mer om MMPI-2-RF og tolkning i denne boken Interpreting the MMPI-2-RF av Yossef S. Ben-Porath

Administrasjon

MMPI-2-RF kan kun administreres digitalt i vårt HTS system.

Kan MMPI-2-RF erstatte MMPI-2? 

Det er noe støtte for at de har like god prediktive egenskaper, og at de i stor grad overlapper. Du får noe mer dybedegående informasjon med MMPI-2, samtidig er belastningen på den som kartlegges også støtte fordi de må svare på nesten dobbelt så mange spørsmål. Det er opp til din egen vurdering som testkompetent å vurdere hva som egner seg best. Her er noe lesestoff og videoer til å hjelpe deg med vurderingen.

A Comparison of the Descriptive Information from the MMPI-2 and MMPI-2-RF – PubMed (nih.gov)

Du kan også se denne videoen for å få mer informasjon

Differences Between the MMPI-2-RF and the MMPI-2 (youtube.com)

Her kan du lære mer om MMPI-2 skalaene

MMPI-2-RF Overview of the Scales (youtube.com)

Tilleggsinformasjon

Aldersgruppe

18-84 år

Språk

Norsk

Administrasjon

Gruppe eller individuell

Brukergruppe

Aut. klinisk psykolog

Kvalifikasjonsnivå

MMPI-2 RF Administrasjon og skåring (HTS)

Kvalifikasjonsnivå