AMI Digital HR- Kartlegging av motivasjon

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet.

Produkt Mengde

AMI Engelsk Digital manual (HTS)

AMI Norsk Digital administrasjon og standardrapport (613-511)

AMI Engelsk Digital administrasjon og standardrapport

AMI Finsk Digital administrasjon og standardrapport

AMI Italiensk Digital administrasjon og standardrapport

AMI Tysk Digital administrasjon og standardrapport

AMI Russisk Digital administrasjon og standardrapport

AMI Svensk Digital administrasjon og standardrapport

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: AMI-HR

Beskrivelse

Achievement Motivation Inventory (AMI)

Forfatter:  Schuler, Thornton III, Frintrup, Prochaska
Norsk versjon: Dorothee Storch

I dagens arbeidsmarked er prestasjonskultur og prestasjonsledelse viktigere enn noen gang. Motiverte ledere og medarbeidere som har kunnskap om hva som får dem til å prestere på sitt beste, er et unikt konkurransefortrinn.

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet. AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider (dimensjoner) ved ens personlighet er orientert mot prestasjon.

Testen belyser hvordan personens motivasjon bidrar til å fremme eller hemme personens arbeidssuksess. Testen baserer seg på 17 personlighetsdimensjoner eller «prestasjonsorienteringer»: Utholdenhet, Dominans, Optimisme, Fleksibilitet, Flow, Fryktløshet, Lærevilje, Preferanse for vanskelige oppgaver, Uavhengighet, Selvkontroll, Internalisering, Kompenserende anstrengelse, Prestasjonsstolthet, Statusorientering, Konkurranseorientering og Målorientering. Hver av de 17 dimensjonene måles ved hjelp av 10 item, som i all hovedsak er formulert på en arbeidsrettet måte.

Personens resultat sammenlignes med en norsk normgruppe bestående av 635 personer, med henholdsvis 44,7% menn og 55,3% kvinner. Resultatet på de 17 dimensjonene presenteres i en totalskåre, samt i form av tre overordnede faktorer:

  • Ambisjon: Personens behov for å sette seg utfordrende mål og arbeide mot disse
  • Selvtillit: Personens trygghet på å nå sine mål
  • Selvkontroll: Personens kapasitet til å opprettholde innsats og jobbe målrettet

Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem (Hogrefe Testsystem, HTS). Det tar ca. 35 minutter å besvare hele testen. Les mer om HTS

Den norske versjonen av AMI selges sammen med en engelsk manual (papirformat) og et norsk manualsupplement (pdf-format).

Ta kontakt hvis du ønsker sertifisering i AMI på info@hogrefe.no.

Tilleggsinformasjon

AMI Tysk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

AMI Russisk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

AMI Svensk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,