BRIEF-P

Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn 2-5:11 år

BRIEF-P Norsk Komplett
872-100
3 370 kr
Legg i kurv
BRIEF-P Amerikansk manual (1996)
872-001
2 950 kr
Legg i kurv
BRIEF-P Norsk Informantskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

872-002
595 kr
Legg i kurv
BRIEF-P Dataskåringsprogram
472-003
6 990 kr
Legg i kurv

 

Behavior Rating Inventory of Executive Function – Preschool Version – Förskolebarn

Av: Gerard A. Gioia, Kimberley Andrews Espy & Peter K. Isquith

Hensikt: Vurdering av eksekutiv funksjon

Alder: 2 – 5:11 år

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: psykolog, lege

Tidsbruk: 10-15 min

Språk: Amerikansk manual, norsk informantskjema og skåringsark

 Viktig informasjon om programvare fra PAR

Fra og med 1 februar 2024 vil PAR slutte å utgi all digitalt utdatert programvare. Denne endringen omfatter ikke PAI-SP og PAI-A-SP, eller andre PAI-moduler. 

Dette betyr at Hogrefe slutter å selge følgende programvare fra 1. februar 2024:

•    BRIEF-A Dataskåringsprogram (art. 879-204)

•    BRIEF-P Dataskåringsprogram (art. 472-003)

•    WCST Computer Version 4 Research Edition

•    Rorschach Interpretation Assistance Program: Version 5 (RIAP5)

•    RIAP5: Scoring Program (RIAP5:S) 

•    Rorschach® Interpretation Assistance Program: Version 5 Forensic Edition (RIAP5 FE)

PAR vil fortsette å gi kundestøtte til eiere av disse programvarene til utgangen av 2024.

Du kan selvsagt fortsette å bruke den installerte programvaren så lenge den fungerer, men etter 2024 kan vi ikke lenger garantere at PAR vil gi støtte for programvaren.

​​​​​

 


 

BRIEF-P er et standardisert spørreskjema for vurdering av eksekutive funksjoner hos barn i alderen 2 til 5 år, 11 måneder. Skjemaet kan fylles ut av foreldre, førskolelærere eller andre personer som er i nær kontakt med barnet. 

BRIEF-P egner seg for vurdering av barn med læringsvansker, oppmerksomhetsvansker, traumatisk hjerneskade, depresjon eller andre utviklingsmessige, nevrologiske, psykiatriske og medisinske tilstander. 

Spørreskjemaet inneholder 63 påstander innen fem teoretiske og empiriske kliniske skalaer som omhandler ulike aspekter av eksekutive funksjoner: Impulshemming, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Arbeidsminne samt Planlegging/Organisering. 

De kliniske skalaene kan kombineres innenfor tre bredere indekser: Respons- og Emosjonskontroll (Impulshemming og Emosjonell kontroll), Kognitiv og Emosjonell styring (Fleksibilitet og Emosjonell kontroll) samt Utvikling av Metakognisjon (Arbeidsminne og Planlegging/organisering).  

De fem skalaene kombineres til en overordnet indeks: Generell Eksekutiv Funksjon. I tillegg er det tre validitetsskalaer: InkonsistensNegativitet og Uvanlige svar. 

I manualen presenteres de amerikanske normene fra 2003 basert på 460 utfylte foreldreskjema og 302 kildeskjema for de samme barna. Det er god validitet og reliabilitet for både skalaene og indeksene.

Dataskåringsprogrammet genererer rapporter og gir forslag til intervensjon. Kontakt kundeservice for å få en eksempelrapport: info@hogrefe.no 

Systemkrav: Windows 2000/XP/Vista/7, 8, 10. Enbrukerlisens. Ikke serverversjon.

For teknisk support, kontakt PAR på +1 800 899 8378 eller cs@parinc.com

 


 
 

 

BRIEF-P komplett består av amerikansk manual, norske spørreskjema og skåringsark, 10 stk*

 


* Forbruksmateriell

 Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din