Kurs for PPT og Helse

 

 

Art.nr: 500-863


Sertifiseringskurs i NRDLS

Pris: 2 750 kr

 

Les mer om NRDLS

 

14.02.2024 09:00-12:00 Teams/Zoom, tilgang til e-læring fra 14.01.2024
Fulltegnet

  • Tilgang til e-læringsplattformen 14.01.2024 - alle fem e-læringsmoduler må være gjennomført før det digitale kurset den 14.02.2024
  • Digitalt kurs 14.02.2024 kl. 09:00-12:00 for gjennomgang av innhold i e-læringen + NRDLS som verktøy.

16.04.2024 09:00-12:00 Teams/Zoom, tilgang til e-læring fra 18.03.2024

  • Tilgang til e-læringsplattformen 18.03.2024 - alle fem e-læringsmoduler må være gjennomført før det digitale kurset den 16.04.2024
  • Digitalt kurs 16.04.2024 kl. 09:00-12:00 for gjennomgang av innhold i e-læringen + NRDLS som verktøy.

06.06.2024 09:00-12:00 Teams/Zoom, tilgang til e-læring fra 06.05.2024

  • Tilgang til e-læringsplattformen 06.05.2024 - alle fem e-læringsmoduler må være gjennomført før det digitale kurset den 06.06.2024
  • Digitalt kurs 06.06.2024 kl. 09:00-12:00 for gjennomgang av innhold i e-læringen + NRDLS som verktøy.

Maks 15 plasser/kurs. Påmelding er bindende.

 

Hvem egner kurset seg for?

Ansatte i barnehage, skole, PPT og helse (eller lignende), med minimum mastergrad som ønsker å gjennomføre en språkscreening av barn i alderen 3-6 år.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på vibeke.sending@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du få tilgang til kurset.

Når du gjennomfører sertifiseringskurs ved Hogrefe, får du grunnleggende testkompetanse ved å bestå Grunnkompetansemodulene i Etikk og psykometri. Denne kompetansen danner grunnlag for videre sertifisering i andre av våre tester som egner seg for bruk av personer med din kompetanse, faglige bakgrunn og stilling.

 

Om kurset

Kurset består av fem e-læringsmoduler:

Modul 1: Testetikk for PPT/Helse

Modul 2: Psykometri for PPT/Helse

Modul 3: Språk og språkforstyrrelser

Modul 4: NRDLS: Introduksjon

Modul 5: NRDLS: Administrasjon, skåring og tolkning

I tillegg gjennomføres en digital samling på fire timer, hvor vi går gjennom innholdet i modulene, NRDLS og åpner opp for faglige diskusjoner.

Kurset tilfredsstiller kravet for sertifisering i NRDLS for personer som ikke har formell testkompetanse, og det utdeles kursbevis ved gjennomført kurs. Hvis du er autorisert klinisk psykolog eller logoped med generell testkompetanse trenger du ikke sertifiseringskurs; da anbefaler vi e-læringskurset NRDLS: for sertifiserte testbrukere.

Deltakere vil etter endt kurs ha kunnskap om blant annet:

Etikk i testing (e-læring)

Introduksjon til teststatistikk/psykometri (e-læring)
  – Reliabilitet og validitet
  – Statistisk signifikans, klinisk signifikans og konfidensintervall

Spesifikk kunnskap knyttet til språk, språkkartlegging og språkforstyrrelser (e-læring + digital samling)
  – En rask introduksjon til utvikling av språkferdigheter
  – Kjennetegn på språkforstyrrelser

Opplæring i NRDLS (e-læring + digital samling)
  – Introduksjon til NRDLS
  – Endringer fra RDLS til NRDLS
  – Administrasjon og skåring
  – Tolkning 

Kursmateriell/inkludert i kurset:
• Tilgang til digitale e-læringsmoduler i opptil 30 dager

NB! Flere steder i kurset refereres det til manualen. Det er en klar fordel å ha tilgang til test-kit under kurset, spesielt for å få nytte av den siste modulen som viser administrasjon av de ulike deltestene, men det er ikke en forutsetning.

Du kan bestille testen her så raskt du har meldt deg til kurset: NRDLS.

 

Betingelser: Standard 

 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din