Sertifiseringskurs: Evnetester for HR (E-læring + samling)

kr 8600,00

Tester som BOMAT og CFT 20-R bidrar til å redusere bias i rekrutteringsprosessen. En kompetent testleder er også essensielt for gyldig kartlegging.

Produkt Mengde

Bruk av evnetester i HR (e-læring)

Dette korte introduksjonskurset har som formål å formidle fire grunnregler for etisk bruk av evnetester i HR.

CFT 20, BOMAT og IST-Screening-HR sertifiseringskurs 14 juni 2024 (velg én dato)

1

CFT 20, BOMAT og IST-Screening-HR sertifiseringskurs 10 september 2024 (velg én dato)

1

Kvantumsrabatt

Antall 3 – 910 +
Rabatt 10%15%
Din pris kr 7740,00kr 7310,00

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 8600,00kr 7740,00kr 6880,00kr 6020,00
SKU: ES-KSHR-2

Beskrivelse

Både BOMAT og CFT 20-R måler evnen til logisk resonnering (og under en viss grad av stress). Hvor akademiske prestasjoner sier noe om en persons kunnskap mer generelt, så forteller evnetester noe om personens evne til å finne løsninger på nye ukjente og komplekse problemstillinger.

Tester som BOMAT og CFT 20-R bidrar til å redusere bias i rekrutteringsprosessen, da testene er standardiserte og non-verbale. I tillegg kan man fjern- administrere testen via vår HTS-plattform som gjør at man sparer tid.

CFT 20-R kan brukes i bredere rekruttering, mens BOMAT er utviklet til å skille mellom kognitivt sterke kandidater i stillinger som har høye krav til kandidatens problemløsningsevne, for eksempel jobber med høy grad av stress eller store konsekvenser ved risikovurderinger.

Trenger du en kort rask screener for innledende runder av rekruttering? 

Du vil også få opplæring i IST-Screening en test med lang tradisjon tilbake til 50-tallet og god forskningsstøtte. Vi samler inn data på den norske versjonen i disse dager, og du kan enten delta i norm datainnsamling som bedrift eller som enkeltperson.

I dette sertifiseringskurset vil du ikke bare få en grundig opplæring i etisk bruk av evnetester i HR, og tilstrekkelig psykometrisk kompetanse til å forstå grunnleggende trekk ved psykometriske tester, du vil også lære om hvordan du identifiserer tester av høy kvalitet og gyldighet og sikrer at din praksis ikke bidrar til diskriminering av arbeidstakere.

Tilleggsinformasjon

Bruk av evnetester i HR (e-læring)

Kvalifikasjonsnivå

,

vuo-course-hash

8c7691d2-0aa0-4992-b2f3-3bfdc3684a05

CFT 20, BOMAT og IST-Screening-HR sertifiseringskurs 14 juni 2024 (velg én dato)

Kvalifikasjonsnivå

, ,

CFT 20, BOMAT og IST-Screening-HR sertifiseringskurs 10 september 2024 (velg én dato)

Kvalifikasjonsnivå