NEO-PI-3 & NEO-FFI-3

NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Sertifisert av DNV.

NEO-PI-3, komplett 
833-200
7 258 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 Norsk Manual (2017)
833-210
1 250 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Spørsmålshefte
833-202
220 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Svarark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-203
750 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Kvinner
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-204
590 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Menn
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-205
590 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Totalgruppe
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-206
590 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3, Spørsmål- og svarskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-207
2 050 kr
Legg i kurv
Tilbakemelding på NEO
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-208
350 kr
Legg i kurv
NEO Inventory, Amerikansk manual (2010)
833-006
2 500 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3.
1-9 tester. Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-252
550 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
10–49 tester. Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-253
435 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
50 tester eller mer. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-254
395 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
1-9 stk. Krever at du har kjøpt test 833-252, 833-253 eller 833-254.
Pris/stk

833-275
270 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
10–49 stk. Krever at du har kjøpt test 833-252, 833-253 eller 833-254.
Pris/stk

833-276
215 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
50 stk eller mer. Krever at du har kjøpt test 833-252, 833-253 eller 833-254.
Pris/stk

833-277
195 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. Leadership Report (engelsk). 1–9 stk. Krever at du har kjøpt test 833-252, 833-253 eller 833-254.
Pris/stk

833-285
545 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. Leadership Report (engelsk). 10–49 stk. Krever at du har kjøpt test 833-252, 833-253 eller 833-254.
Pris/stk

833-286
425 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. Leadership Report (engelsk). 50 stk eller mer. Krever at du har kjøpt test 833-252, 833-253 eller 833-254. Pris/stk
833-287
395 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
1-9 tester. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-292
295 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
10–49 tester. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-293
230 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
50 tester eller mer. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-294
210 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Engelsk
Inkludert standardrapport. Pris/stk

510-202
550 kr
Legg i kurv

 

 

 

 


 

Av: Robert R. McCrae & Paul T. Costa

Norsk versjon: Øyvind L. Martinsen

Hensikt: Personlighetstest

Alder: Voksne

Administrasjon: Individuell eller gruppe

Brukergruppe: Legitimert psykolog, sertifisert bruker

Tidsbruk: NEO-PI-3 ca. 25 - 40 min. og NEO-FFI-3 ca. 10 min.

Språk: Norsk versjon

Testen publiseres både i papirversjon og i digitalversjon.

 


 

Sertifiseringskurs i NEO-PI-3

Nå med utvidet innhold

Tirsdag 17. oktober kl. 10–16 og onsdag 18. oktober kl. 10–15

Les mer


 

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R. NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet. Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare.

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C), men gir ingen skåre på de 30 fasettene. NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. Testen er sertifisert av DNV for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

NEO-PI-3 er utviklet med utgangspunkt i NEO PI-R, og det har vært et mål at versjonene skal være kompatible og ekvivalente. NEO PI-R-brukere kommer derfor å kjenne igjen testens oppbygging og innehold.

Forskjellen mellom NEO-PI-R og NEO-PI-3 er primært av språklig karakter. I den amerikanske revideringen av NEO-PI-3 ble det gjort språklige justeringer i 37 av spørsmålene. Hensikten var å skape en mer tidsriktig test, med et språk som er bedre tilpasset yngre personer og personer med begrenset ordforråd. I arbeidet med den norske revideringen ble det besluttet at samtlige spørsmål (herunder de 37 «nye» spørsmålene fra amerikansk versjon) skulle oversettes på nytt og prøves ut. Den norske utprøvingen bekreftet at man har lykkes med å utvikle en språklig mer tidsriktig versjon av NEO-inventoriene, og at testen er kongruent og ekvivalent med NEO-PI-R. Dette gjør at de store mengdene forskning som er gjort med NEO-PI-R, også har gyldighet ved anvendelse av NEO-PI-3.

I forbindelse med revideringen er det tatt frem nye normgrupper for den norske versjonen, herunder en normalnorm og en rekrutteringsnorm. Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 NEO PI-R-testinger (1808 er menn og 1713 er kvinner). Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

Det er utviklet nye standardrapporter til NEO-PI-3, samt en HR-rapport og en ledelsesrapport som tillegg i HTS. HR- og ledelsesrapportene gjør det enklere å tolke testresultatene og se disse i sammenheng med atferd på arbeidsplassen.

Eksempel

HR-rapport

Ledelsesrapport (engelsk)

 

 

Engelsk NEO-PI-3 (UK Edition)

Hvis du ønsker å bruke digital Engelsk NEO-PI-3, anbefaler vi deg å lese denne sammenligningen mellom Norsk og Engelsk NEO før du bestiller eller bruker NEO-PI-3.

Som grunnregel bør man bestille og lese manualen før man bruker en ny versjon av NEO-PI-3. Engelsk NEO-PI-3 manualen kan bestilles ved å skrive en e-post til info@hogrefe.no. Manualen er bestillingsvare, estimert leveringstid er 2 uker, men ved enkelte tilfeller kan det ta lengere tid.

 


 

RESEARCH ARTICLE: “Higher- and lower-order personality traits and cluster subtypes in social anxiety disorder” (pdf)

 


 

 


  


 

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3-komplett inkluderer: 1 stk. norsk manual, 1 stk. amerikansk manual, 2 stk. spørsmålshefte NEO-PI-3, 10 stk.* svarark NEO-PI-3, profiloversikt NEO-PI-3 (kvinner, menn og total, 3x10 stk.*), NEO-FFI-3, 10 stk.* spørsmål- og svarskjema samt 10 stk.*Dine testresultat.


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

HR-versjon: Denne versjonen er tilpasset rekrutteringsprosessen og må velges når man bruker HR-tester.
Årslisens brukerkonto: 2 500 kr per konto
 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Se også:

NEO PI-3, A Guide to Interpretation and Feedback in Work Context

Denne reviderte guiden fra 2017 har til intensjon å hjelpe NEO-PI-3 kunder å omsette sin teoretiske kunnskap til praksis.

Les mer


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din