MMPI-2 Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Bredspektrert klinisk psykologisk personlighetsverktøy med en rekke kliniske skalaer .

Produkt Mengde

MMPI-2 Norsk manual (2004)

MMPI-2 Norsk spørsmålshefte

MMPI-2 Norsk svarblankett á 10

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: MMPI-2papir

Beskrivelse

Minnesota Multiphasic Personality Inventory™-2 (MMPI-2)

Forfattere: James N. Butcher, Ph.D., John R. Graham, Ph.D., Yossef S. Ben-Porath, Ph.D., Auke Tellegen, Ph.D., W. Grant Dahlstrom, Ph.D. & Beverly Kaemmer, Coordinator for the Press

MMPI-2 er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser; først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighet og rådgivningssammenheng.

Det er ikke mulig å skåre MMPI-2 for hånd. Alternativet til et eldre skåringsprogram med begrenset levetid er å bruke MMPI-2-RF som finnes digitalt i HTS.

Om MMPI-2

MMPI-2 er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser; først og fremst innenfor klinisk psykologi og rettspsykiatri, men også i personlighetsbedømmelse og rådgivningssammenheng.

Instrumentet er empirisk oppbygd og ble opprinnelig konstruert for å skille kliniske grupper fra normalpopulasjonen.

Bruksområdene kan være: diagnostisering, behandling og forskning, å utrede forekomster og typer av psykopatologi, personlig dysfunksjon og sosial mistilpassing, samt finne adekvat behandlingsstrategi.

MMPI-2 er en revidert utgave av den opprinnelige MMPI®. Testen inneholder 567 item fordelt på 10 kliniske skalaer, 6 validitetsskalaer, 18 tilleggsskalaer, 15 innholdsskalaer, 41 subskalaer og 17 samlinger med kritiske item.

Kliniske skalaer: Hypokondri, Depresjon, Hysteri, Psykopatisk avvikelse, Maskulinitet-feminitet, Paranoia, Psykasteni, Schizofreni, Hypomani og Sosial introversjon.

Tilleggsskalaer: bl.a. Angst, Repression, Egostyrke, Alkoholisme, Overkontrollert fiendtlighet, Dominans, Sosial ansvarsfølelse, Posttraumatisk stress, Misbrukspotensiale og Erkjent misbruk.

Innholdsskalaer: bl.a. Angst, Redsel, Tvangsmessighet, Depresjon, Helsebekymringer, Bisarre tanker, Sinne, Kynisme, Asosial agering, Type A-oppførsel, Lav selvfølelse, Familieproblem og Arbeidsproblemer.

Subskalaer: bl.a. Opplevd depresjon, Psykomotorisk utviklingshemming, Fysisk funksjonshemming, Grublerier, Fornektelse av sosial angst, Ømhetsbehov, Somatiske plager, Aggresjonshemming, Autoritetsproblem, Sosial sikkerhet, Sosial fremmedgjøring, Personlig fremmedgjøring, Forfølgelsestanker, Overfølsomhet/Bitterhet, Naivitet og Emosjonell fremmedgjøring.

Kritiske item: bl.a. Akutt angsttilstand, Voldstrussel, Mental forvirring, Depressivt og suicidal tenking, Forfølgelsestanker, Angst og spenning, Søvnproblemer, Antisosial oppførsel og Seksuelle problemer og avvikelser.

Råskårer transformeres til T-verdier som ligger til grunn for skalaprofilene. Normene er basert på norsk og amerikansk normalpopulasjon. Jamført statistikk beskrives i manualen inkludert en svensk militærgruppe.

Tilleggsinformasjon

Aldersgruppe

18-84 år

Språk

Norsk

Administrasjon

Gruppe eller individuell

Brukergruppe

Aut. klinisk psykolog