d2-R

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne

d2-R, komplett
866-200
2 170 kr
Legg i kurv
d2-R, manual (svensk)
466-201
1 475 kr
Legg i kurv
d2-R, øvingsblankett. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
866-202
180 kr
Legg i kurv
d2-R, svarark. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
466-203
450 kr
Legg i kurv
d2-R, evalueringsblankett. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
866-204
180 kr
Legg i kurv
d2-R. 10-49 tester. Pris/stk
866-053
80 kr
Legg i kurv
d2-R. 50 tester eller mer. Pris/stk
866-054
70 kr
Legg i kurv

 

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2
– revidert versjon (d2-R)

Av
R. Brickenkamp, L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann

Hensikt/Formål
Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest

Alder/Normer
•  9 – 60 år (papirversjon – tyske normer) 
•  8-79 år (digital versjon – tyske normer)
•  18-55 år (digital versjon – europeiske normer)

Administrasjon
Individuell eller gruppe, lokal eller fjernadministrasjon

Hvem kan administrer og tolke testen
Sertifiserte brukere (nivå 2), inom HR og ansatte i PPT og lignende arbeidsplasser med generell testkompetanse for bruk av test i opplæringskontekst (nivå 3) og autoriserte kliniske psykologer og leger med testkompetanse (nivå 4). 

Tidsbruk
Testen tar ca. 10 minutter med instruksjoner og øving

Språk
Norsk versjon med tyske normer (papirversjon/digital versjon) og europeiske normer (digital versjon)

Utviklet
Analogversjon normert 2007-2008 og publisert i 2010. Digitalversjon normert 2013-2016, oversatt til norsk i 2018. 

​​​


 

Hva måler testen?            

d2-R er en rask og pålitelig test som måler vedvarende visuell oppmerksomhet under tidspress. Testen gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig testpersonen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

Begrepet «vedvarende oppmerksomhet» beskriver best hva testen måler. For det første oppfyller testen kriteria til en konsentrasjonstest. For det andre måler den oppmerksomhet ved å kreve at man velger (gjør en seleksjon) av enkelte stimuli (bokstaven d med to streker) over andre (distraherende stimuli). På engelsk bruker man sjelden begrepet konsentrasjon eller «concentration» knyttet til slike tester - oppmerksomhet eller «attention» er mer kjente begreper. På tysk har man valgt begrepet «konzentriert Aufmerksamkeit», som på norsk best oversettes til «vedvarende oppmerksomhet» (sustained attention). 

Man får tre skalaskårer på testen (1) Konsentrasjon (KL), antall bearbeidede målobjekter (BZO) og nøyaktighet (F %, dvs. en feilprosent). Visse typer feil gir også administrator en indikasjon på om testen har blitt gjennomført i tråd med instruksjonene.

Les mer – for PPT/Helse

Les mer – for HR

 

Manual og normer

Det finnes både en analog (papir og penn) og digital versjon av testen. Den svenske manualen fra 2015 inneholder en beskrivelse av testen og det omfattende utviklingsarbeidet som ble gjennomført i Tyskland. Manualen inneholder også instruksjoner for administrering og skåring av papir og penn testen, samt tolkning av testresultatet. Normeringsarbeidet med papirversjonen fra Tyskland samt de europeiske digitale normene står også beskrevet i manualen.

Analog versjon (papir og penn)

Papir og penn testen har tyske normer fra 9-60 år. Normene ble samlet inn fra 2007–2008, og baseres på et utvalg med 4024 testpersoner.

Til papirversjonen av d2-R finnes et nytt testmateriell bestående av tre deler. Den selvkopierende testblanketten forenkler poengsettingen og reduserer risikoen for feil ved skåring. På instruksjons- og øvingsblanketten som gis til testpersonen, oppsummeres de viktigste instruksjonene og testpersonen presenteres for to øvingsoppgaver. På skåringsblanketten sammenstilles personens skårer, og resultatet kan også presenteres grafisk.

Digital versjon 

Den digitale versjonen av d2-R, som tilbys i Hogrefe Testsystem, HTS, er helt selvinstruerende og gjennomføres på en datamaskin eller et nettbrett. Etter en gjennomført testing kan resultatet avleses på skjermen, og kan lagres eller skrives ut i form av en resultatrapport. Den digitale versjonen kan brukes for å teste voksne personer i alderen 18 til 55 år (europeiske normer) eller 18-79 år (tyske normer).

Normene er utarbeidet på PC med mus. En liten utforskning studie fant ikke signifikante forskjeller mellom PC og nettbrettadministrasjon.

De europeiske normene til den digitale versjonen ble samlet inn i 2015, og stammer fra 10 europeiske land: Tsjekkia, Danmark, Finnland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og England. De europeiske normene består av besvarelser fra 2100 personer i alderen 18 til 55 år. De europeiske normene finnes både som totalnorm og som aldersspesifikke normer. Totalnormen kan anvendes ved f.eks. rekruttering, og de aldersspesifikke normene anbefales til klinisk bruk.

Det er også mulig å benytte seg av tyske normer for alderen 8-79 år. Disse ble samlet inn fra 2013-2016 og utvalget besto av 3046 personer. 

 

Endringer fra d2 til d2-R

Det er gjennomført en rekke forbedringer av testen i forbindelse med revideringen:

  • Antall testledd økte for å motvirke takeffekt og strømlinje skåringsprosessen.
  • Visse skalaer er bedret, enkelte skala er fjernet
  • De kvalitative typebeskrivelsene er fjernet i tråd med oppdatert kunnskap

 

 

Läs mer om Hogrefe Testsystem, HTS

 


  


 

d2-R komplett består av en svensk manual, selvkopierende svarark, 10 stk.*, instruksjons- og øvingsblankett, 10 stk.* og evalueringsblankett 10 stk.*. 

 


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

HR-versjon: Denne versjonen er tilpasset rekrutteringsprosessen og må velges når man bruker HR-tester.
Årslisens brukerkonto: 2 500 kr per konto
 

Klinikerversjon: Denne lisensen passer for klinisk praksis, helsevesenet og PPT, og er kostnadsfri.


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din