d2-R for PPT/Helse

 

Hensikt/Formål

Å undersøke og måle vedvarende visuell oppmerksomhet hos barn, unge og voksne. Egner seg som en tilleggskartlegging i utredning av vedvarende oppmerksomhet og konsentrasjonsvansker i skolen og klinikk, og som et ledd i utredning av lese- og skrivevansker/matematikkvansker hvor det er mistanke om utfordringer med visuell bearbeidelse. 

d2-R kan også sies å måle perseptuell prosesseringshastighet i tråd med Horn og Blankson’s (2005) modell for IQ, som inkluderer den kognitive faktoren «kognitiv fart» hvor perseptuell prosesseringshastighet er en del av denne faktoren. Horn og Blankson (2005) definerer perseptuell prosesseringshastighet som evnen til raskt å skille mellom visuelle mønstre som ligner hverandre, men som er forskjellig. Testen kan sånn sett være et supplement til tester som SON-R 6-40 og CFT-20-R, som ikke måler prosesseringshastighet.

Den kan også defineres i tråd med en av Ackerman, Beier og Boyle (2002 fire ulike underkategorier av perseptuell prosesseringshastighet: «perseptuell mønstergjenkjenningshastighet» (som undersøkes ved å sette strek over målobjektet), og kan i så måte være et nyttig supplement til lese- og skrivekartlegginger, for å avdekke om visuell prosessering kan være en faktor i leseferdighetene.

Brukes d2-R i klinisk praksis?

I Tyskland ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant klinikere i 1997, 2000 og i 2008. d2 var den mest brukte, eller nest mest brukte testen på listen over utførelsestester til å måle konsentrasjon og oppmerksomhet. Innen barne- og ungdomspsykiatri hadde den testen som lå som nummer tre på listen vesentlig mindre bruk enn de to mest brukte. Utstrakt bruk og positive tilbakemeldinger dannet bakgrunnen for at man reviderte testen og laget en digital versjon.

Det er også mulig å bruke d2-R som et ledd i en bredere nevropsykologisk utredning for å vurdere en pasients vansker med vedvarende oppmerksomhet, og evt. effekt av tiltak eller habilitering.


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din