BRIEF-2 Startkit

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Gullstandardverktøyet innen kartlegging av eksekutiv funksjon. Startkit for deg som kjøper BRIEF-2 for første gang.

Produkt Mengde

BRIEF-2 Amerikansk Manual (2016)

kr 2992,50

7 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2, Norsk hurtigguide (2017)

kr 888,25

82 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2 Intrepretive Guide (2017)

Ønsker du å styrke dine tolkningferdigheter på BRIEF-2? Denne boken tar deg fra kartlegging til tiltak.

BRIEF-2, Vurderingsskjema Foresatte á 10

kr 532,00

467 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2 Skåringsark Foresatte á 10

kr 95,00

529 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2, Vurderingsskjema Lærer/pedagog á 10

kr 532,00

886 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2 Skåringsark Lærer/Pedagog á 10

kr 95,00

998 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2, Selvrapporteringsskjema á 10

kr 532,00

397 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2 Skåringsark Selvrapport á 10

kr 95,00

411 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2, Screening Foresatte á 10

kr 399,00

109 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF-2, Screening Lærer/pedagog á 10

kr 399,00

209 på lager (kan også restbestilles)

BRIEF 2, Screening Selvrapport á 10

kr 399,00

241 på lager (kan også restbestilles)

SKU: BRIEF-2-1

Beskrivelse

Behavior Rating Inventory of Executive Function®, Second Edition (BRIEF-2), den oppdaterte og forbedrede versjonen av BRIEF

Forfatter: Gerard A. Gioia, Peter K. Isquith, Steven C. Guy & Lauren Kensworthy

BRIEF-2 anses av mange som gullstandardverktøyet innen kartlegging av eksekutiv funksjon, og er en favoritt i Norge.

Siden 2000-tallet har skolepsykologer over hele verden brukt BRIEF for å kartlegge barn og unges eksekutive funksjon i skole og hjemmemiljøet ut fra ulike informanters perspektiv. BRIEF-2, en revidert utgave av den nå snart 23 år gamle BRIEF var publisert i 2015. BRIEF-2 er sett på både av forfatterne og av eksterne forskere som et verktøy med mer konsise skalaer, økt sensitivitet for eksekutive vansker i kliniske populasjoner som autismespekterforstyrrelse (ASF) og ADHD.

BRIEF-2 er en videreutvikling av BRIEF og BRIEF-SR med en rekke forbedringer. BRIEF-2 kan brukes for vurdering av barn og ungdom med utviklingsrelaterte og ervervede nevropsykologiske tilstander som innlæringsvansker, utviklingsmessige lærevansker (Dysleksi, DLD og Dyskalkuli),  ADHD, traumatisk hjerneskade og ASF.

Hva er nytt i BRIEF-2?

  • Inneholder i tillegg til foreldreskjema og lærerskjema også et selvrapporteringsskjema.
  • Økt overensstemmelse mellom påstandene i de tre skjemaene.
  • Screeningversjon av foreldreskjema, lærerskjema og selvrapporteringsskjema for en første screening av eksekutive vansker.
  • Mer konsise skalaer og kortere svartid for ifylling av skjemaene.
  • En ny validitetsskala, Skala for Uvanlige svar, for å fange opp usannsynlige eller uvanlige svar.
  • Oppgavemonitorering og Selvmonitorering er blitt til to separate skalaer.
  • Ny forskning som gir ytterligere tolkningsstøtte, blant annet for å undersøke forskjeller mellom besvarelser fra ulike respondenter.

Innhold

BRIEF-2 Foreldreskjema og Lærerskjema består av 63 påstander hver samt ni kliniske skalaer: Impulskontroll, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emosjonell kontroll, Igangsetting, Arbeidshukommelse, Planlegging/Organisering, Oppgavemonitorering og Orden.

BRIEF-2 Selvrapporteringsskjema består av 55 påstander og syv kliniske skalaer: Impulskontroll, Selvmonitorering, Fleksibilitet, Emosjonell kon­troll, Oppgavefullføring, Arbeidshukommelse og Planlegging/Organisering.

BRIEF-2 inneholder også følgende validitetsskalaer: Inkonsistensskala, Negativitetsskala og Skala for Uvanlige svar, som inngår i alle de tre skjemaene.

De kliniske skalaene i BRIEF-2 omfattes av tre indekser: Atferdsreguleringsindeks (ARI), Emosjonsreguleringsindeks (ERI) og Kognisjonsreguleringsindeks (KRI), som igjen danner et overordnet globalt mål: Generell eksekutiv funksjon (GEF).

Screeningversjonene av BRIEF-2 foreldreskjema, lærerskjema og selvrapporteringsskjema består av 12 påstander hver. Screeningversjonene gir raskt svar på om det finnes ytterligere behov for vurdering av eksekutive funksjoner.

BRIEF-2 –skjemaene er selvkopierende for å underlette skåringen. Skjemaene skåres manuelt eller digitalt.

Normer
Amerikanske normer fra 2013–2014, basert på besvarelser fra totalt 3 603 respondenter: 1 400 foreldre, 1 400 lærere og 803 barn og ungdommer.

Norske normer er under utvikling og vi forventer å være ferdig med å samle inn data i Q4 2024. Hvis du ønsker å delta i normdatainnsamlingen ta kontakt med oss på info@hogrefe.no

Veiledning til kjøp av BRIEF-2

BRIEF-2 amerikansk manual og tolkningsguide er på engelsk, mens hurtigguiden er på norsk. Hvis du skal skåre for hånd finner du normtabellene i den amerikanske manualen. Husk det er ikke lov å kopiere eller digitalisere normen, kjøp derfor nok manualer til at den kan brukes til skåring. Det kan være noe ventetid på de to amerikanske produktene hvis de ikke er på lager siden de bestilles inn fra USA. Kjøper du papirversjon trenger du både skjema og skåringsark for samme versjon, og må kjøpe individuelle pakker for foresatte, lærer/pedagog og selvrapport. Hvis du ønsker å kjøpe digital skåring til papirskjema, pass på at du matcher antall digitale skåringer med antall skjema du kjøper. Du får tilgang til egen konto hvor du kun kan skåre. I den digitale utgaven kjøper du bare tilgang til BRIEF-2 skjema. Det er ingen forskjell om du henter ut skjema som lærer, foresatte eller selvrapport. De engelske skjemaene kjøpes inn som individuelle skjemaer, hvorimot de norske kommer i pakker av 10. Husk å kjøp skåringsark til engelsk skjema eller digital skåringstilgang. Det er samme normgrunnlag som brukes når du skårer det engelske skjemaet.

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2015

Kvalifikasjonsnivå

, ,

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Ansatte i PPT med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering, Sertifiserte PP-rådgivere

Språk

Amerikansk/Engelsk manual, Norsk manualsupplement, Norsk protokoll

Aldersgruppe

5-18 år, Barn, Ungdom

Fagfelt

Eksekutive funksjoner (EF)

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

15 minutter

Formål/Bruksområde

ADHD utredning, Kartlegge eksekutiv funksjon, Utforme og teste effekt av tiltak

Du liker kanskje også…