ADOS®-2 Startkit Småbarnsmodul

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Semistrukturert intervju- og observasjonsverktøy ved mistanke om  autismespekterforstyrrelse (ASF) eller lignende vansker for småbarn.

Produkt Mengde

ADOS-2, Eurokit Oppgradering småbarn

kr 13642,00

Ikke på lager, men kan restbestilles

ADOS-2, Manual (2014)

ADOS-2, Protokoll Småbarnsmodul á 10

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: ADOS-2-START-SMÅBARN

Beskrivelse

Autism Diagnostic Observation Schedule, 2nd Edition (ADOS-2)- småbarnsmodul

The gold standard for diagnosis of ASD

– Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology

ADOS-2 er en halvstrukturert, standardisert observasjon av kommunikasjon, sosial interaksjon, lek og begrenset og repetitiv atferd ved mistanke om autismespekterforstyrrelse (ASF). ADOS-2 gir verdifull informasjon for både utredning  og behandling gjennom ulike aktiviteter som gjør at man direkte kan observere atferd relatert til diagnostisering av ASF.

ADOS-2 følger samme prinsipper og oppbygning som forgjengeren ADOS, som anses som den gylne standarden for observasjonsvurderinger ved autismespekterforstyrrelse (ASF).

ADOS-2 har nye og reviderte algoritmer. I revideringen er det også lagt til en ny modul, Småbarnsmodulen, for vurdering av barn i alderen 12 til 30 måneder.

Innhold

I denne pakken kan du få oppgradering av ADOS, til småbarnsmodulen. Pakken inneholder materiell og 20 protokoller til småbarnsmodulen. Hvis du har kjøpt din ADOS-2 kit innenfor de siste par årene, inneholder boksen også småbarnsmodulen. Da er det ikke nødvendig å kjøpe dette produktet.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

Publiseringsår

2013

Brukergruppe

Ansatte i Helse med testkompetanse, Aut. klinisk psykolog, Lege med formell testkompetanse eller sertifisering

Formål/Bruksområde

Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, Utforme og teste effekt av tiltak

Egner seg for følgende populasjoner:

Autismespekterforstyrrelse (ASF), Forsinket utvikling

Aldersgruppe

Barn

Normdata

kriteriebasert

Administrasjon

Individuell

Administrasjonstid

45 minutter

Fagfelt

klinisk psykologi, nevropsykologi, Språk, utviklingspsykologi

Leverandør