Les mer:

SON-R 2-8

SON-R 6-40

 


 

Påmelding

 


 

Sertifiseringskurs i SON-R (2-8 og 6-40)

 


 

Kultursensitiv non-verbal test av evne

Kursholder: Vibeke J. Sending/Helle Karoline Andreassen

 

Digitalt kurs på Zoom/Teams (obligatorisk oppmøte)*
Tirsdag 12. mars 2024 kl. 9:00-12:00

Fysisk kurs i Hogrefes Lokaler i Oslo* 
Onsdag 31. januar 2024 9:00-15:00 (med praktisk øvelse i å bruke SON-R) 
* Kursene blir kun avholdet med minst tre påmeldte deltagere. 

 

E-læringsplattform

Tilgang til e-læring 30 dager før kursdato (E-læring må være gjennomført før det digitale kurset).

Estimert tid til å gjennomføre e-læringen: 6-8 timer.

Du må ha egen tilgang til SON-R 2-8 og SON-R 6-40 for å delta på digitalt kurs. På fysisk kurs stiller vi med Testkit, manual og protokoll. 

SON-R kurset er godkjent som vedlikeholdskurs av Norsk Psykologforening. 

 

Komptansekrav 

Master i spesialpedagogikk, psykologi eller tilsvarende. Hvis du er student på siste året kan du ved fremvisning av dokumentasjon på hvor du er i forløpet delta i den fysiske sertifiseringen i Oslo. 

 

Introduksjon til SON-R (2-8 og 6-40)

Vil du bli kjent med en av de mest spennende non-verbale testene på market i dag? Vil du bruke ett verktøy som gjør testpersonen til aktiv agent i egen testing, som øker følelse av mestring og gir deg som utreder mulighet til å vurdere evne på en mer økologisk valid måte? 
Da er SON-R verktøyet for deg. SON-R 6−40 er en ikke-verbal intelligenstest for barn (2-8) og barn, unge og voksne (6-40). 

 

Hva er Unikt ved SON-R?

Det unike med SON-R er at det er en ikke-verbal evnetest- ikke en test av ikke-verbal evne. Du tester fremdeles språklig resonnering med deltesten Kategorier, men testpersonen er fri til å resonnere med sitt språk eller på sitt språklige nivå.

Instruksjonene kan tilpasses personens språklige fungering fra rene gester til språklige instruksjoner. Tester er normert med begge administrasjonsformer.

Det er også en test som vurderer personens evne til å lære under testing, og til å justere sine strategier, da feedback gis på alle øvingsoppgaver, og tilbakemelding på alle oppgaver.

Det er tysk-nederlandske normer på testen. Det er robust forskning på bruk av normene i ulike kontekster og kulturer, og normene har vært testet opp mot skandinavisk WPSSI-IV med en korrelasjon på 0,9. Derfor egner testen seg godt til vurdering av intelligens hos personer med annen språklig eller kulturell bakgrunn i en norsk/skandinavisk kontekst.

Testen fremstår gjenkjennelig (relativt like oppgaver som andre intelligenstester) og er relativt enkel å administrere.

 

Hvem egner testen seg for?

Fordi administrering av testen ikke krever talespråk, egner den seg spesielt godt for vurdering av personer med annet morsmål, nedsatt hørsel, språklig utfordringer eller verbale kommunikasjonsproblemer. 

Testen kan med fordel også brukes for å kartlegge personer med autisme, utviklingsforstyrrelser eller personer som kan være vanskelige å kartlegge på grunn av frykt for testsituasjonen.

 

Krav for å bestå sertifisering: 

Gjennomføring av e-læring, digitalt/fysisk kurs samt godkjenning av 1 anonymisert testing inkl. tolkningsrapport.

 

Kurset inneholder følgende: 

E-læring 

  • Etisk Bruk av psykometriske tester i PPT/Helse (e-læring)
  • Psykometri for PPT/Helse 
  • Evne og evnetesting i PPT/Helse
  • SON-R 6-40: En introduksjon
  • SON-R 2-8: En introduksjon

Digitalt kurs /Fysisk kurs  

  • Kort om testen
  • Administrasjon
  • Tolkning
  • Rapportskriving 

Fysisk kurs 

  • Øvelse på å administrere testen

Etterarbeid

  • Gjennomføre en test, og sende inn anonymisert testprotokoll og testrapport til Hogrefe for godkjenning. 

Læringsutbytte: De to første e-læringsmodulene oppfyller testetiske krav om kompetanse på etikk og psykometri og utgjør Grunnkurs PPT/Helse. De neste tre modulene oppfyller testetiske krav om kompetanse på evnetesting mer generelt og SON-R spesifikt.

Under det digitale og fysiske kurset og under testing og utarbeidelse av rapport får kursdeltager opplæring i testadministrering, tolkning og tilbakemelding. 

Kursmateriell: På fysiske kurs får man tilgang til SON-R materiellet og protokoll. Det er mulig for studenter som ikke har tilgang på testen å låne Hogrefes lokaler til å gjennomføre sertifiseringstestingen. Deltagere som er meldt på kurs kan bestille testen og tilhørende materiell.

 


 

Pris

 

Digitalt: 2750 kr per person (inkl. godkjenning av sertifiseringsrapport)

Fysisk: 3250 kr per person (inkl. godkjenning av sertifiseringsrapport)

Hogrefe tilbyr bedriftsinterne kurs eller kurs på høyskoler og universiteter. Ta kontakt for pris.

 


 

 

Betingelser: Standard 

 

Påmelding

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din