Les mer:

SON-R 6-40

SON-R 2-8


 

Se også: E-læringskurs – SON-R 2-8 og 6-40 for sertifiserte testbrukere. Les mer


 

Sertifiseringskurs i SON-R

 


 

 

​​​​​Heldigitalt Kurs: 

Fredag 14. april 2023 kl. 9:00: Tilgang til kursportal med 5 e-læringsmoduler (ca. 10-15 timers e-læring). 
Fredag 28. april digitalt kurs på Zoom, obligatorisk oppmøte 9:00-12:00.
Du må ha egen tilgang til SON-R 2-8 og SON-R 6-40 for å delta på digitalt kurs.

 


 

Pris:

SON-R KURS: 

3 100 kr per person (inkl. godkjenning av sertifiseringsrapport)

 


 

SON-R 6−40 er en ikke-verbal intelligenstest for barn og voksne. Fordi administrering av testen ikke krever talespråk, egner den seg spesielt godt for bedømming av personer med annet morsmål, nedsatt hørsel, språklig utfordringer eller verbale kommunikasjonsproblemer.

Testen kan med fordel også brukes ved bedømming av personer med autisme, utviklingsforstyrrelser eller personer som kan være vanskelige å kartlegge på grunn av frykt for testsituasjonen.

SON-R 6−40 består av 124 oppgaver fordelt på fire deltester: Analogier, Kategorier, Mosaikk og Mønster.

 

UNIKT VED TESTEN
Det unike med SON-R er at det er en ikke-verbal evnetest- ikke en test av ikke-verbal evne. Man tester fremdeles språklig resonnering med deltesten Kategorier, men testpersonen er fri til å resonnere med sitt språk eller på sitt språklige nivå.

Instruksjonene kan tilpasses personens språklige fungering fra rene gester til språklige instruksjoner. Det er også en test som vurderer personens evne til å lære under testing, da man kan gi feedback på alle øvingsoppgaver.

Det er tysk-nederlandske normer på testen.

Det er robust forskning på bruk av normene i ulike kontekster og kulturer. Derfor egner testen seg godt til vurdering av intelligens hos personer med annen språklig eller kulturell bakgrunn. Testen fremstår gjenkjennelig (relativt like oppgaver som andre intelligenstester) og er relativt enkel å administrere.

BRUKSOMRÅDE
For vurdering av kognitiv fungering hos personer med språklige utfordringer, svake språkferdigheter på administrasjonsspråket eller ulike typer funksjonsnedsettelse hvor tilgang til instruksjonene kan påvirke resultatet.

SKÅRING
Det medfølger skåringssystem på USB i testkittet som kan installeres på en PC. Alternativet er å skåre for hånd.

SERTIFISERING
Kurset består av tre e-læringsmoduler:
Modul 1: testetikk i klinisk praksis/for PPT
Modul 2: introduksjon til SON-R
Modul 3: Administrasjon og skåring

 

Det er i tillegg tre timers fysisk kurs hvor du får gjennomgang av materiell, administrasjon og tid til å administrere de ulike deltestene.

Etter det fysiske kurset har du 1 måned til å gjennomføre en test, og sende inn anonymisert testprotokoll samt en kort sammenfatning av testresultat og tolkning.

Kurset tilfredsstiller kravet for sertifisering i SON-R, og det utdeles kursbevis ved gjennomført kurs. Hvis du er autorisert klinisk psykolog med erfaring fra non-verbal testing trenger du ikke sende inn rapport til godkjenning.

Deltakere vil etter endt kurs ha kunnskaper om blant annet:

Etikk i testing (e-læring)

Introduksjon til teststatistikk/psykometri
  – Reliabilitet og validitet
  – Statistisk signifikans, klinisk signifikans og konfidensintervall

Spesifikk kunnskap knyttet til intelligenstesting og SON-R

  • Intelligensteori
  • SON-R: konsept og forskning
  • Administrasjon og skåring

Praktisk opplæring i SON-R med administrasjons workshop og tolkningsdiskusjoner

 

Kursmateriell/inkludert i kurset:

  • Tilgang til digitale e-læringsmoduler i opptil 30 dager
  • Kurslokale og bevertning (kaffe/te/frukt)
  • 2 skåringsskjema (1 til kurs og 1 til sertifisering)
  • 2 pattern booklets (1 til kurs og 1 til sertifisering)

Betingelser: Standard 

 

Påmelding

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din