Kurs for PPT og Helse

 

 

Påmelding 

 


 

Våre e-læringskurs er tilgjengelige 24/7

Som standard får du tilgang til e-læringskurset i 30 dager. Etter disse 30 dagene vil lenken slutte å virke. Hvis dette ikke er nok tid, ta kontakt med Hogrefe med forespørsel om utvidelse. Vi kan kun gi utvidelse hvis det er ledig tilgang til plattformen (begrenset antall).


 

Art.nr: 500-860-1


Sertifiseringskurs i ABAS-3

Pris: 2 750 kr

 

E-læringskurs

Les mer om ABAS-3

 

Hvem egner kurset seg for?

ABAS-3 er et meget godt verktøy til personer som jobber med tiltaksutforming i barnehage, bolig, barnevern, skole og for sykepleiere og leger som ønsker å vurdere en persons tap av adaptiv fungering ved mistanke om Alzheimer, Huntingtons, MS, Parkinsons eller lignende sykdommer som fører til tap av adaptive ferdigheter. Sertifiseringskurset egner seg for alle med minimum BA grad i helse, sosial eller pedagogiske fag og som gjennom sin jobb har ansvar for kartlegging og tilretteleggelse for personer med svak eller svekket adaptiv fungering. 

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset, ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på vibeke.sending@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset.

Når du gjennomfører sertifiseringskurs ved Hogrefe, får du grunnleggende testkompetanse ved å bestå Grunnkompetansemodulene i Etikk og psykometri. Denne kompetansen danner grunnlag for videre sertifisering i andre av våre tester som egner seg for bruk av personer med din kompetanse, faglige bakgrunn og stilling. 

Om kurset

Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonale- og norske etiske retningslinjer. Kurset introduserer deg for ABAS-3 som verktøy, gjennom historien til fem personer som er i kontakt med helsevesenet eller PPT/BUP. Du vil bli kjent med relevante begreper, hvordan du administrerer, skårer og tolker ABAS-3, samt hvordan du kan bruke kartleggingen til å utforme tiltak. 

Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger. 

Det er estimert at det tar ca. 6-8 timer å gjennomføre kurset. Du kan selvsagt oppleve at du bruker lengre tid hvis du har lite testkompetanse og kompetanse om ABAS-3 før kurset og/eller ønsker å sette deg grundig inn i informasjonen. 

Innhold

Kurset består av fem moduler, hvor hver del har et ulikt antall kapitler. 

Modul 1: Psykometri for PPT gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene og gjør deg i stand til å vurdere testens psykometriske egenskaper og bruke disse psykometriske egenskapene i din tolkning. Etter modulen skal du ha en grunnleggende innsikt i hvordan en psykometrisk test utvikles og psykometriske betingelser for faglig forsvarlig bruk av tester. 

Modul 2: Etisk bruk av psykometriske tester i helse/PPT gir deg en innføring i ITC-testetiske retningslinjer og de retningslinjene din fagforening har signert på vegne av deg som testbruker. Etter gjennomføring av modulen skal du delta aktivt i å fremme og ivareta profesjonelle og etiske standarder for testbruk i henhold til internasjonale og nasjonale retningslinjer. Du skal også kunne basere beslutninger om metodebruk på en analyse av testpersonens behov og verktøyets nytteverdi.

Modul 3: ABAS-3: Introduksjon – her blir du introdusert for de fem personene vi skal følge gjennom kurset og konseptet «adaptive ferdigheter». Du får en oversikt over hvordan ABAS-3 er konstruert og standardisert, og hvorfor dette kan være et godt verktøy i en utredningsprosess.

Modul 4: ABAS-3: Administrering og skåring – her tar vi for oss administrering og skåring, noe som vil gi deg oversikt over hva du bør tenke på før, under og etter administrering av ABAS-3. I denne modulen får du mulighet til å øve deg på å skåre en kartlegging. Du må følgelig ha tilgang til manualen med normene.

Modul 5: ABAS-3: Tolkning og tiltak – her introduseres du for tilleggsanalyser av ABAS-3. Du får igjen mulighet til å gjennomføre disse analysene på en faktisk case. Du blir videre introdusert for fagpersoners diskusjon av tolkning og tiltak. Deretter vil du stifte bekjentskap med ABAS-3 intervensjonsguide og få en rask innføring i hvordan testen kan brukes til å utforme tiltak. 

Du kan gå frem og tilbake i modulene som du selv ønsker. 

 

Betingelser

Standard for E-læring

 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din