Kurs for deg som jobber i HR


 

Våre kurs er bygget opp på følgende måte: 

Nivå 1 kurs – Grunnkurs som er tilgjengelig og åpne for alle.

Nivå 2 kurs – Fagkurs som er tilgjengelig for studenter og fagpersoner innenfor relevant fagfelt og nivå.

Nivå 3 kurs – Testspesifikke sertifiseringer for personer uten generell testkompetanse – må ha relevant arbeidserfaring.

Når du har fullført grunnkurset (nivå 1 kurs), kan du gå videre på fagkurs (nivå 2 kurs) eller sertifiseringskurs (nivå 3 kurs). For å gjennomføre nivå 3 kurs, må du først ha gjennomført og bestått grunnkursene.

Hogrefe anbefaler allikevel på det sterkeste at alle får en oppfriskning på etisk bruk av test og psykometri, hvis det er lenge siden du tok din utdanning eller ikke bruker de etiske retningslinjene aktivt i din praksis. 

 


 

Nivå 1

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs for HR
Etisk bruk av arbeidspsykologiske tester

Kurset er en del av Grunnkurs for HR. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy.

Dette kurset har som formål å utruste deg som testbruker og bidra til at du bruker tester hensiktsmessig, med profesjonalitet og på en etisk forsvarlig måte.

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnkurs for HR
Psykometri for HR

Kurset er en del av Grunnkurs for HR. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy.

For å kunne forstå en manual godt nok til å bruke testen må du ha en fungerende forståelse for de mest sentrale begrepene og konseptene. I dette kurset vil vi presentere en rekke eksempler på begreper du må kjenne til.

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs


 

Nivå 2

 

 

 

 

 

 

Bruk av evnetester i HR

Bruk av evnetester i HR kan være en krevende affære. Som rekrutterer eller HR-medarbeider har du kanskje erfaring med skepsisen til evnetester hos oppdragsgivere og jobbsøkere? Skepsisen til evnetester skal ikke avfeies. Bruk av evnetester i HR krever at man som testadministrator holder tungen rett i munnen, og at man kjenner sitt fag.  Dette korte introduksjonskurset har som formål å formidle fire grunnregler for bruk av evnetester i HR.

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs

 

 

 

 

 

 

 

Bruk av personlighetstester i HR

Deltakere vil etter endt kurs ha kunnskaper om blant annet:

  • Hvordan og når man bør bruke personlighetstester i HR
  • Femfaktormodellen presentert gjennom NEO
  • Viktige faktorer i tolkning
  • Presentasjon av kartlegging av nyttige og mindre nyttige mørke trekk

Pris: 500 kr

> Vis informasjon om kurs

 


 

Nivå 3

 

NEO-PI-3

TOP      CFT 20-R

BOMAT      d2-R

 

 

 

 

 

 

Komplett sertifisering for ansatte i HR

Vi tilpasser et kombinasjonskurs etter dine behov.

> Fyll ut skjemaet her så tar vi kontakt

 

 

 

 

 

 

Digitalt sertifiseringskurs i NEO-PI-3

I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har vi gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønsker å benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Onsdag 7. februar kl. 10–16 og torsdag 8. februar kl. 10–15

Tirsdag 17. april kl. 10–16 og onsdag 18. april kl. 10–15
 

> Vis informasjon om kurs

 

 

 

 

 

 

 

Sertifiseringskurs i CFT 20-R og BOMAT for HR

Både BOMAT og CFT 20-R måler evnen til logisk resonnering (og under en viss grad av stress). Hvor akademiske prestasjoner sier noe om en persons kunnskap mer generelt, så forteller evnetester noe om personens evne til å finne løsninger på nye ukjente og komplekse problemstillinger.

> Vis informasjon om kurs

 


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din