Kurs for HR

 

 

Påmelding 

 Våre e-læringskurs er tilgjengelige 24/7

Som standard får du tilgang til e-læringskurset i 30 dager. Etter disse 30 dagene vil lenken slutte å virke. Hvis dette ikke er nok tid, ta kontakt med Hogrefe med forespørsel om utvidelse. Vi kan kun gi utvidelse hvis det er ledig tilgang til plattformen (begrenset antall).


 

Art.nr: 500-502


Psykometri for HR

Pris: 500 kr

 

E-læringskurs

Les mer om Hogrefe arbeidspsykologiske tester

 

Hvem egner kurset seg for?

• Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
• Ansatte i HR som ønske en generell oppfriskning i psykometri
• Ansatte i HR som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester
• Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid.

Kurset er en del av Grunnkurs for HR. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset, ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på vibeke.sending@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset.

 

Om kurset

For å kunne forstå en manual godt nok til å bruke testen må du ha en fungerende forståelse for de mest sentrale begrepene og konseptene. I dette kurset vil vi presentere en rekke eksempler på begreper du må kjenne til.

Psykometrisk kompetanse er relevant både for å vurdere et verktøys gyldighet, og for å kunne gi en forsvarlig tolkning av en test. I tillegg er det et nødvendig premiss for å gjøre etiske vurderinger når du bruker en psykometrisk test. Selv som vanlig forbruker møter du psykometri i din hverdag. Ville det ikke vært interessant å forstå hvordan det virker? Kunnskap om psykometri og psykometrien som fagfelt vil ikke bare gi deg kompetansen du trenger for å kunne vurdere hvilken test som egner seg best, og tolke resultatet fra den testen, det vil også gi deg et perspektiv på hvor vanskelig det er å måle disse variablene, og hvorfor det er viktig å være forsiktig med å tolke resultater på en test, i et vakuum, uten annen informasjon

For å bestå kurset må du lese 80 % av innholdet (i standard lesehastighet), se 80 % av filmene og svare korrekt på 80 % av de avsluttende oppgavene. Du får 30 dager til å gjennomføre kurset.

Innhold

Denne modulen består av fire tema.

Det første tema gir deg en rask innføring i hva psykometri er og hvorfor denne kompetansen er relevant for deg.

I tema to blir du introdusert for hvordan en test utvikles, slik at du bedre kan forstå testers konstruksjon og valg forfatterne har gjort i utviklingsprosessen.

Tema tre handler om validitet og reliabilitet: å vurdere en tests indre og ytre gyldighet er essensielt når man bruker psykometriske tester.

Til slutt, i tema fire, tar vi et kritisk blikk på psykometriske tester og kost nytte analyse av å bruke slike verktøy.

 

Læringsutbytte

Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny og relevant kompetanse. Som vår kunde eller fremtidige kunde ønsker vi at du skal være i stand til å vurdere kvaliteten på de verktøy du bruker og tolke resultater i tråd med manualens intensjon.

 

 

Betingelser

Standard for E-læring

 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din