NRDLS Startkit

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2 (pedagog/logoped eller tilsvarende med sertifiseringskurs), 3 (PPT eller tilsvarende) eller  4, (kliniske psykologer og psykiater). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Språkscreening for barn fra 3-6 år, alt du trenger for å komme i gang.

Produkt Mengde

NRDLS, Eurokit (kan brukes både til norsk og engelsk test)

kr 9481,00

3 på lager (kan også restbestilles)

1

NRDLS-Reynell Norsk manual (2019)

kr 1881,00

Ikke på lager, men kan restbestilles

1

NRDLS Veiledning flerspråklig testing (2019)

kr 1881,00

38 på lager (kan også restbestilles)

1

NRDLS Testprotokoll á 10

kr 646,00

258 på lager (kan også restbestilles)

Ikke på lager, men kan restbestilles

SKU: NRDLS-START

Beskrivelse

The New Reynell Developmental Language Scales

Forfattere: Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka

Norsk versjon: Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov & Randi Alice Nilsen

Den norske versjonen av den fjerde utgaven av den velkjente språktesten The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) er utviklet for vurdering av barn i aldrene 3–7 år. Testen er oversatt, tilpasset, pilottestet og normert i Norge i perioden 2017-2018 av Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov og Randi Alice Nilsen ved NTNU som har hatt det faglig ansvaret for adapsjonen.

Nytteverdi

NRDLS er først og fremst en screening og dermed en tids-økonomisk kartlegging av språkferdigheter fra 3-6 år. Det finnes i dag normer til 7:11 måneder, men man bør vurdere å gå over til andre verktøy fra 6:11 år. Verktøyet egner seg godt som fundament for å utforme tiltak, og som et ledd i diagnostisering av barn sammen med andre verktøy og informasjonskilder.

Hvem kan bruke NRDLS? 

Prinsipielt kan NRDLS brukes i barnehager og i PPT til å kartlegge barnets språkferdigheter og utforme tiltak. Spesialpedagoger i barnehage og ansatte i PPT kan gjennomføre sertifisering i NRDLS for å få tilgang til å kjøpe verktøyet. Alle andre med generell testkompetanse er velkommen til å gjennomføre e-læring i NRDLS, eller sette seg ned og grundig studere manualen fra A til Å.

Innhold

NRDLS består av to deler:

1) Forståelse, som undersøker barnets evne til å forstå ulike sider ved talespråket -også kalt reseptivt språk.

2) produksjon, som fokuserer på barnets egen språk produksjon -også kalt ekspressivt språk.

Det er parallelle oppgaver  i flere av underområdene som undersøkes, som gjør det mulig å direkte sammenligne forståelse og produksjon hos et barn. Parallelle versjoner kan også underlette planlegging av videre utredning og tiltak.

Den engelske versjon har diagnostisk verdi, og enkelte deltester har diagnostisk verdi, men vi gjør oppmerksom på at den norske versjonen ikke har sensitivitet og spesifisitet data som gjør at vi kan kalle testen diagnostisk.

Veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige 

En viktig nyhet i NRDLS er tilleggsmanualen Veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige (eng. Multilingual Toolkit). Veiledningen er et verdifullt komplement til testen, og anbefales til alle testbrukere som bruker NRDLS for utredning av flerspråklige barn. Den inneholder eksempler på utfordringer som oversettelser av en språktest innebærer, og tar opp viktige overveielser og eksempler til bruk ved testing av flerspråklige barn.

Tilgjengelige språkversjoner 

Gjennom Hogrefe er det mulig å bestille både den norske og engelske NRDLS. Du kan bruke samme testkit med både den norske, engelske og svenske versjonen. Ved å bestille begge versjonene med det samme får du 5 % på hele kjøpet.

Adapsjon til norsk

Normeringen for den norske versjonen av NRDLS ble gjennomført i løpet av våren og høsten 2018. Den norske normgruppen i NRDLS inneholder 242 barn med typisk språkutvikling i aldrene 3:00-7:10 år. Barna ble rekruttert fra by og land, fortrinnsvis i Trøndelag og på Østlandet. Normene er beregnet med metoden Continuous norming.

Tilleggsinformasjon

Aldersgruppe

3:00-7:10 år

Språk

Norsk

Brukergruppe

Aut. klinisk psykolog, Logopeder

Kvalifikasjonsnivå

, ,