Rorschach®

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Projektiv personlighetstest for barn og voksne

Rorschach Workbook 5th ed.

Rorschach Farge-tavler

Rorschach Location charts

Rorschach Schemablokk á 100

SKU: RORSHACH

Beskrivelse

Rorschach®

Innhold

Rorschach® er en projektiv test bestående av ti plansjer med bilateralt symmetriske blekklatter. Rorschach er en internasjonalt velkjent metode, som først og fremst brukes innenfor barne- og voksenpsykiatri, i rettspsykiatrien og i yrkesvalgsituasjoner. Metoden gir et bilde av et individs subjektive opplevelsesverden og de problemløsningsstrategier som brukes.

Hogrefe-gruppen har siden 1920-tallet publisert Rorschach og den tilhørende boken Psychodiagnostics. Når testen skulle trykkes opp for første gang samarbeidet Hermann Rorschach med forlaget Hans Huber* for å utvikle en spesiell trykkteknikk som sikret de eksakte fargene og skyggene som var ønsket på plansjene. Selv i dag krever hvert trykk av plansjene stor omsyn og teknisk ekspertise.

Erfarne Rorschach-brukere vet at fargenyanser og skygger på plansjene, samt deres overenstemmelse og bestandighet over tiår er sentrale egenskaper ved testen. Disse egenskaper er absolutt nødvendige for validiteten av innsamlede resultat, samt for vitenskapelig reliabilitet på lang sikt og for testens omdømme.

I samarbeid og samråd med International Society of the Rorschach & Projective Methods (ISR) har Hogrefe fortsatt å produsere Rorschach plansjene. Produksjonen tar utgangspunkt i vår betydelige erfaring og historiske kunnskap om plansjene, samt i våre omfattende arkiv med originaldokumenter og instruksjoner fra Hermann Rorschach.

Plansjene gjennomgår streng kvalitetskontroll, noe som sikrer at plansjene som produseres i dag har eksakt samme kvalitet og utseende som når Hermann Rorschach overvåket produksjonen. Uten den historiske og tekniske kunnskapen som beskrives over er det umulig å reprodusere plansjene med den kvalitet og standard som er krevd for en reliabel og repliserbar test. Derfor godkjenner ISR kun Rorschach originalplansjer produsert av Hogrefe for bruk i Rorschach-diagnostikk.

* Hans Huber byttet navn til Hogrefe i oktober 2015.