Psykoterapi for voksne med ADHD – Kursholder

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Evidensbasert strukturert gruppebehandling for voksne med ADHD, basert på dialektisk atferdsterapi.

Produkt Mengde

Psykoterapi for voksne med ADHD – Teoribok og Undervisningsmateriell (Media Library kode)

Evidensbasert strukturert gruppebehandling for voksne med ADHD, basert på dialektisk atferdsterapi.

kr 960,00

92 på lager (kan også restbestilles)

Psykoterapi for voksne med ADHD – Arbeidsbok for gruppedeltagere á 1

kr 300,00

480 på lager (kan også restbestilles)

SKU: PSY-ADHD

Beskrivelse

Psykoterapi for voksne med ADHD

Forfattere: Bernd Hesslinger, Alexandra Philipsen og Harald Richter

Norsk utgave: Anne Halmøy, Tage Lien, Merete Møller, Unni Sagstad og Bente Ubostad

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) er forbundet med funksjonsnedsettelser på mange områder av livet. Fra å være en diagnose som kun ble gitt til barn, regnes ADHD i dag som en livsløpstilstand. Vi har fått relativt god kunnskap om hvordan tilstanden arter seg hos voksne, og også om medikamentelle tiltak for voksengruppen.

De siste årene har det vært en økende etterspørsel etter ikke-medikamentell behandling for voksne med ADHD, som et supplement til medikamentell behandling. Nasjonalfaglige retningslinje presiserer at behandling ikke utelukkende skal fokusere på å redusere symptomer på ADHD, men også å gi økt kunnskap om tilstanden samt å bedre fungering og mestring for den enkelte pasient.

Psykoterapi for voksne med ADHD, er et gruppeprogram som kan tilbys pasienter med en ADHD diagnose.

Nytteverdi

Psykoterapi for voksne med ADHD inneholder materiell for gjennomføring av ferdighetstrening i grupper gjennom 14 økter. Ved å gjennomføre kurset vil pasienter lære seg om ADHD og konkrete råd for å leve med utfordringene som ADHD fører med seg. Hver økt har et nytt tema, samtidig som deltageren trenes i oppmerksomhet nærvær.

Innhold

Materiellet presenterer strukturert gruppebehandling for voksne med ADHD gjennom 14 økter. Følgende materiell er tilgjengelig.

For terapeuten og gruppeleder er det følgende materiell:

  • Teoribok for terapeuten (kan også leses av deltagere)
  • Materiell via nedlastbar lenke (ligger i Teoriboken)

For pasienten/klienten er det følgende materiell:

  • Arbeidsbok for deltager/pasient
  • Lydinnspilte øvelser i oppmerksomt nærvær (se lenke under)

Forskningsstøtte 

Teoriboken for terapeuten er basert på dialektisk atferdsterapi og metoden er prøvd ut i norske klinikker.

Nedlasting av materiale:

Analyse av atferdsanalyse. Se nedlastbare dokumenter under separat fane.

• Målformuleringsark. Se nedlastbare dokumenter under separat fane.

• Arbeidsark til sesjon 6. Se nedlastbare dokumenter under separat fane.

Mindfulnessøvelser: ta kontakt med Hogrefe for riktig lenke til øvelsene. 

 

Tilleggsinformasjon

Publiseringsår

2020

Språk

Norsk

Psykoterapi for voksne med ADHD – Teoribok og Undervisningsmateriell (Media Library kode)

Publiseringsår

2020

Språk

Norsk