FAM Feifer Assessment of Mathematics- Normeringsmateriell

kr 1,00
This product can only be purchased by members.

Antall som kan bestilles må avtales med Hogrefe på forhånd og matche antall insendte normeringsdata. Protokoller som ikke sendes inn med normdata eller returneres vil bli fakturert med 50 kroner stykke, eller for manual etc. med 3000 kroner stykke.

Produkt Mengde

FAM Hurtigguide

1

FAM Stimulusbok 1

1

FAM Stimulusbok 2

1

FAM Protokoll

FAM Testhefte

Beskrivelse

Feifer Assessment of Mathematics (FAM)

FAM er et omfattende verktøy som tilbyr en detaljert kartlegging av matematiske ferdigheter og vansker. Det er designet for å identifisere spesifikke utfordringer innen matematikk, inkludert dyskalkuli eller utviklingsmessige lærevansker i matematikk, og foreslår målrettede tiltak for å støtte elevers læring.

Med 19 deltester som dekker et bredt spekter av matematiske områder, fra numerisk hukommelse til språklige konsepter, gir FAM innsikt i elevens matematiske forståelse og prosesseringsferdigheter.

Dette verktøyet er spesielt verdifullt fordi det ikke bare identifiserer generelle lærevansker i matematikk, men også spesifikke former for dyskalkuli/utviklingsmessig lærevansker i matematikk, noe som gjør det mulig for utøvere å tilpasse tiltak mer effektivt i skole og PPT.

FAMs tilnærming er basert på nevropsykologiske prinsipper, og understreker viktigheten av å forstå de ulike nevrale veiene som bidrar til matematisk problemløsning.

Med muligheten for å bruke dette verktøyet sammen med andre prestasjonstester, tilbyr FAM en helhetlig vurdering av matematiske ferdigheter, og er et nyttig redskap for lærere, spesialpedagoger og andre fagfolk som arbeider med å støtte elever med matematikkvansker.

Verktøyet kartlegger barn, unge og unge voksne mellom 5-22 år.

Normering i Norge

Dette produktet er ikke i salg ennå da vi er i gang med å normere det rundt om kring i Norges land. Kunne du tenke deg å bidra med å samle inn data slik at vi får det raskt til marked? Ta kontakt med gry.bakli@hogrefe.no