CRE-W Digital vurdering av kreativ respons HR (dansk og engelsk versjon)

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR). Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Skal du bygge team? Eller har du behov for å teste kreative evner eller type kreativitet- da er kanskje CRE-W for deg

Produkt Mengde

CRE-W Dansk Manual

CRE-W Dansk administrasjon og skåring (HTS)

CRE-W Engelsk administrasjon og skåring (HTS)

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: CRE-W

Beskrivelse

Creative Response Evaluation – Work (CRE -W)

Creativ responsvurdering- Arbeid hjelper organisasjoner med å selekterere, bytte og utvikle prosjektteam ved å måle ulike former for kreativ tenkning i en HR-kontekst.

CRE-W vurderer måten kandidaten eller den ansatte reagerer på situasjonsbaserte realistiske arbeidutfordringer og måler testpersonens evne til å involvere og bruke kreativt initiativ på arbeidsplassen.

Nytteverdi

Testen egner seg best til yrker hvor kreativitet er et jobbkrav eller en forutsetning for å lykkes i jobben. Det kan også være særskilt krevende stillinger hvor innovative og kreative løsninger er nødvendig for bunnlinjen.

Den har kanskje størst nytteverdi når man arbeider med å sette sammen prosjektteam. Forskning indikerer at et team har høyest sannsynlighet for å oppnå suksess når personene i teamet har ulik form for kreativ tenkning og at kombinasjonen av mennesker med nyskapende og omskapende kreativt tankesett har effektive måter å komme seg til målet (måles på AMI, NEO og evnetester).

Innhold

Personen blir introdusert for 20 ulike scenarioer med tilhørende handlingsmåter, som representerer dilemmaer som typisk oppstår på arbeidsplassen. Hver potensielle måte å agere på, vurderes etter hvor sannsynlig det er at personen vil velge responsen.

Tre skårer beregnes:

  1. Kreativt initiativ som måler personens tendens til å velge kreative løsninger på et problem eller en mulighet på jobben.
  2. Nyskapende kreativ tankesett som måler tendensen til å tenke på radikalt nye innovative ideer og følge ulike muligheter samt ta risiko.
  3. Omskapende kreativt tankesett er en refleksjon på tendensen til å tilpasse seg og forbedre eksisterende ideer, prosesser, produkter, tjenester samtidig som det tas hensyn til de rammer som gis.

Testen er ikke tilgjengelig på norsk, men kan fås på dansk og engelsk.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

,

CRE-W Dansk administrasjon og skåring (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

,

CRE-W Engelsk administrasjon og skåring (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

,

Dokumenter