d2-R Digital test av visuell oppmerksomhet HR

kr 0,00
DDette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR) og medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Vil du avdekke unik kompetanse hos søkere til stillinger som revisor, regnskapsfører, korrekturleser, flygeleder, ingeniør mm.? Da er d2-R testen for deg.

Produkt Mengde

d2-R Engelsk Digital Manual HTS (Engelske Normer)

d2-R Norsk Digital administrasjon og rapport

d2-R Brasiliansk Digital administrasjon og rapport

d2-R Dansk Digital administrasjon og rapport

d2-R Engelsk Digital administrasjon og rapport

d2-R Finsk Digital administrasjon og rapport

d2-R Fransk Digital administrasjon og rapport

d2-R Italiensk Digital administrasjon og rapport

d2-R Portugisisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Russisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Slovakisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Tsjekkisk Digital administrasjon og rapport

d2-R Tysk Digital administrasjon og rapport

SKU: D2-R-HR

Beskrivelse

Oppmerksomhets- og konsentrasjonstesten d2 – revidert versjon

Forfattere: R. Brickenkamp & L. Schmidt-Atzert, D. Liepmann      

d2-R er en rask og pålitelig test som måler vedvarende visuell oppmerksomhet under tidspress. Testen gir et mål på hvor hurtig og nøyaktig testpersonen kan skille spesifikke visuelle stimulus fra lignende visuelle stimuli.

Den gir også informasjon om prosesseringsstil: har søkeren en preferanse for korrekthet over fart, eller fart over korrekthet- eller balanserer person ut fart og korrekthet med litt tap av begge.

d2-R måler en rekke fasetter, inkludert:

 • Konsentrasjon
 • Oppmerksomhet
 • Vedvarende oppmerksomhet
 • Mental hastighet
 • Prosesseringshastighet
 • Arbeidshastighet
 • Perseptuell hastighet
 • Generell ytelseskapasitet

Nytteverdi

Hvorfor velge d2-R?

d2-R er Europas foretrukne funksjonstest for å måle visuell oppmerksomhet og den eneste testen på markedet hvor norsk data er med i utvalget (18-55 års europeisk norm). Den er appellerende, enkel å administrere (inkl. mulighet for fjernadministrasjon), rimelig i bruk spesielt ved kjøp av 50 + og fleksibel. Ute eller å måle nyttig kompetanse i arbeidslivet? I mange yrker er visuell oppmerksomhet essensielt for å lykkes i arbeidet, d2-R vil hjelpe deg med å sortere blant kandidater til slike stillinger.

I forskning og fra praksis er det støtte for bruk av testen i forbindelse med rekruttering av ansatte innen transportbransjen (piloter, tog- og buss sjåfører).

Det er i tillegg støtte for bruk av testen i ansettelsesprosesser som krever høy grad av visuell nøyaktighet og oppmerksomhet eller vedvarende oppmerksomhet (konsentrasjon) for å utføre jobben sin (for eksempel korrekturlesere, revisor, regnskapsfører, ingeniør, flygeleder og ansatte som av ulike årsaker må raskt avdekke feil, mangler eller avvik i et hav av visuell informasjon.

I tillegg finnes d2-R på en rekke språk som gjør at du med større grad av sikkerhet kan vite om ditt testresultat er valid når du tester flerspråklig populasjon.

Testen finnes på følgende språk:

 • Norsk
 • Svensk
 • Dansk
 • Tysk
 • Fransk
 • Nederlandsk
 • Italiensk
 • Brasiliansk
 • Russisk

Innhold

Testen har tre skalaskårer (1) Konsentrasjon (KL), antall bearbeidede målobjekter (BZO) og nøyaktighet (F %, dvs. en feilprosent). Visse typer feil gir også administrator en indikasjon på om testen har blitt gjennomført i tråd med instruksjonene.

Manual og normer

Vi anbefaler å kjøpe den engelske manualen til digital d2-R som kan legges inn på HTS, fremfor den svenske som kun omhandler papirutgaven.

De europeiske normene til den digitale versjonen ble samlet inn i 2015, og stammer fra 10 europeiske land: Tsjekkia, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Norge, Sverige og England. De europeiske normene består av besvarelser fra 2100 personer i alderen 18 til 55 år. De europeiske normene finnes både som totalnorm og som aldersspesifikke normer. Totalnormen kan anvendes ved f.eks. rekruttering, og de aldersspesifikke normene anbefales til klinisk bruk.

Det er også mulig å benytte seg av tyske normer for alderen 8-79 år. Disse ble samlet inn fra 2013-2016 og utvalget besto av 3046 personer.

Tilleggsinformasjon

d2-R Engelsk Digital Manual HTS (Engelske Normer)

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Norsk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Brasiliansk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Dansk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Engelsk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Finsk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Fransk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Italiensk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Portugisisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Russisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Slovakisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Tsjekkisk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,

d2-R Tysk Digital administrasjon og rapport

Kvalifikasjonsnivå

, , ,