NEO-PI-3 er sertifisert av DNV

>> Mer informasjon om NEO-PI-3

 

 

Sertifiseringskurs i NEO-PI-3

Nå med utvidet innhold

 


 

Tirsdag 17. oktober kl. 10–16 og onsdag 18. oktober kl. 10–15

Maks 15 plasser/kurs

 


 

I samarbeid med professor Øyvind L. Martinsen, har vi gleden av å tilby et todagers kurs i administrering og tolkning av NEO-PI-3. Kurset henvender seg særlig til personer som ønsker å benytte NEO-PI-3 for seleksjon og lederutvikling.

Øyvind L. Martinsen er professor ved Institutt for ledelse ogorganisasjon ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgradi motivasjons psykologi fra Psykologisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Martinsen har skrevet flere artikleri norske og internasjonale fagtidsskrifter om personlighet,motivasjon og kreativitet. Martinsen er i sin forskning særligopptatt av selvledelse, personlighetstrekk, lederevaluering og hvordan motivasjon og personlighet påvirker kreativitet. 


 

Sted: Digitalt (Zoom)

​​​​​

NEO-PI-3, en revidering av NEO PI-R, er ett av verdens mest veldokumenterte og anvendte personlighetstester. Den bygger på fem-faktor modellen (FFM) og måler de fem store personlighetsfaktorene, og de seks mest relevante fasettene som ligger under hver faktor. NEO PI-R og NEO-PI-3 har i flere år vært et helt sentralt instrument i internasjonal personlighetsforskning.

Testen er utviklet av de amerikanske forskerne Paul Costa Jr. og Robert McCrae, og er oversatt til norsk ved Øyvind L. Martinsen i 2013. Den norske manualen er publisert i 2017.

NEO-PI R til NEO-PI-3
Hver ny revisjon er en refleksjon av utviklingen av vår forståelse av personlighet. Den nyeste engelske revisjonen inkluderer forskningsstøtte fra personlighetsforskning innen neurovitenskapen, som ytterligger gir støtte til testens robusthet. 

BRUKSOMRÅDE 
NEO-PI-3 brukes eksempelvis i rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. 

SPRÅKVERSJONER
Du kan få NEO-PI-3 på følgende språk: Norsk, Svensk, Dansk, Finsk, Engelsk, Tsjekkisk, Nederlandsk, Fransk og Italiensk. Det må bestilles særskilte testkreditt for hvert språk. Dette gjøres i kundeservice, gjerne god tid før de skal brukes. 

RAPPORTER
I tillegg finnes det tre ulike rapporter å velge mellom. Standardrapport som er inkludert i NEO-PI-3 testkreditt, og HR og Leadership-rapport som kan kjøpes som tillegg for å underlette tolkning. 

DIGITAL TESTING
For å bruke digital NEO-PI-3 må du opprette en HTS konto og skrive under på en databehandleravtale. Det er lurt å starte prosessen i god tid før kurset hvis du ønsker å bruke tester kort tid etter kurset. For å sikre rask tilgang til NEO-PI-3 i etterkant av kurset er års-lisensen for HTS inkludert i kursprisen med 20 % rabatt.

SERTIFISERING
Kurset tilfredsstiller kravet for sertifisering, og det utdeles kursbevis ved gjennomført e-læring, lesing av litteratur samt deltakelse på begge kursdager.

NEO-PI-3 kurset er rettet mot personer som ønsker å bruke testen for seleksjon og lederutvikling, men kan også danne et godt fundament for bruk av NEO-PI-3 i andre kontekster. Dette er ikke et kurs som gir sertifisering i personlighetstester mer generelt, men et spesifikt kurs som gir sertifisering i NEO-PI-3 og NEO-FFI.

 

Deltakere vil etter endt kurs ha kunnskaper om blant annet:

Generell kunnskap for bruk av psykometriske tester i HR

 • Etikk i testing (e-læring)
 • Introduksjon til teststatistikk/psykometri

    – Variasjon og samvariasjon
    – Reliabilitet og validitet
    – Korrelasjon, regresjon og faktoranalyser

Spesifikk kunnskap knyttet til personlighetsteori og NEO-PI-3

 • Teorier om personlighet
 • NEO faktorer og fasetter
 • Forskning på fem-faktormodellen
 • Hvordan gi tilbakemelding
 • NEO brukt i seleksjon  
  – Jobbanalyse
  – Sosialt ønskverdige responser
 • NEO brukt i lederutvikling 
  – Jobbanalyse

 

Kursmateriell/inkludert i kurset:

 • Norsk manual fra 2017
 • NEO-PI-3: A Guide to Interpretation and Feedback in a Work Context
 • 1 Digital test til HTS med lenke fra kursholder til bruk i kurset 
 • 1 HR rapport
 • 1 Leadership rapport
 • Brukerkonto og årslisens i Hogrefe Testsystem, HTS (forutsetter signering av databehandleravtale)
 • 3 gratis NEO-PI-3 testkreditter å øve seg på 

   

Pris:

​​​​For nye kunder:
18 890 kr eks moms

Eksisterende kunder med HTS konto:
17 200 kr

3 eller flere fra samme bedrift:
15 200 kr per person eks moms

KOMPLETT SERTIFISERING FOR ANSATTE I HR
Samlet pris for sertifisering i d2-RBOMAT og CFT 20-R og NEO-PI-3 inkl. HTS konto:
22 500 kr

 

Betingelser: Standard 

 

Påmelding

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din