Kurs for PPT og Helse

 

 

Påmelding 

 


 

Våre e-læringskurs er tilgjengelige 24/7

Som standard får du tilgang til e-læringskurset i 30 dager. Etter disse 30 dagene vil lenken slutte å virke. Hvis dette ikke er nok tid, ta kontakt med Hogrefe med forespørsel om utvidelse. Vi kan kun gi utvidelse hvis det er ledig tilgang til plattformen (begrenset antall).


 

Art.nr: 500-879-1


Sertifiseringskurs i BRIEF-2 for PPT

Pris: 2 750 kr

 

E-læringskurs

Les mer om BRIEF-2

 

Hvem egner kurset seg for?

Studenter på masternivå som har testkompetanse og/eller psykologifaglig kompetanse som en del av sitt studie og ansatte i PPT og helse (eller lignende) som skal bruke BRIEF-2 i sitt daglige arbeid under veiledning av og i samarbeid med andre testkompetente personer.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på vibeke.sending@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du få tilgang til kurset.

 

Om kurset

Kurset skal kvalifisere deg for å bruke psykometriske tester i henhold til internasjonal og norsk etiske retningslinjer. Du vil lære å administrere og tolke, samt formidlingspraksis av BRIEF-2, og rammene for bruk av BRIEF-2 gitt din faglige bakgrunn og arbeidssituasjon.

Du kan stoppe og gå ut av kursplattformen når du vil, og logge deg inn igjen når du er klar til å fortsette. Du har én måned på å gjennomføre kurset, før lenken slutter å virke. For å bestå kurset og få kursbevis, må du ha lest minst 80 % av teksten og svart korrekt på 80 % av spørsmålene. Det er mulig å besvare oppgavene flere ganger.

Det er estimert at det tar ca. 6-8 timer å gjennomføre kurset. Du kan selvsagt oppleve at du bruker lengre tid hvis du har lite kunnskap om BRIEF-2 før kurset og ønsker å sette deg grundig inn i informasjonen.

I tillegg arrangeres det en kurshale hvor man får mulighet til å diskutere case som deltagerne sender inn. Dato for kurshale avtales løpende med påmeldte deltagere.

Flere steder referer kurset til manualen og hvilke sider du kan lese mer. Det er fortrinnsvis referanser til den Amerikanske originalmanualen. Du vil dermed få mer ut av kurset hvis du har tilgang til manualen.

 

Innhold

Kurset består av fem moduler, hvor hver modul har et ulikt antall kapitler.

Modul 1: Psykometri for PPT gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene og gjør deg i stand til å vurdere testens psykometriske egenskaper og bruke disse psykometriske egenskapene i din tolkning. Etter modulen skal du har en grunnleggende innsikt i hvordan en psykometrisk test utvikles og psykometriske betingelser for faglige forsvarlig bruk av tester.

Modul 2: Etisk bruk av psykometriske tester i helse/PPT gir deg en innføring i ITC-testetiske retningslinjer og de retningslinjene som din fagforening har signert på vegne av deg som testbruker. Etter gjennomføring av modulen skal du delta aktivt i å fremme og ivareta profesjonelle og etiske standarder for testbruk i henhold til internasjonale og nasjonale retningslinjer. Du skal også kunne basere beslutninger om metodebruk på en analyse av testpersonens behov og verktøyets nytteverdi.

Modul 3: BRIEF-2: En introduksjon, gir deg en oversikt over fagfeltet, introduksjon til relevante begreper, gjør deg kjent med BRIEF-2 og noe av forskningen som er gjort på verktøyet, informasjon om testenes reliabilitet og validitet og hvordan du administrerer og skårer BRIEF-2. Etter modulen skal du kunne følge god praksis i bruk av tester, inkludert forberedelse, administrering og skåring.

Modul 4: BRIEF-2: Tolkning, omhandler tolkning av BRIEF-2. Etter gjennomføring av modulen skal du være bedre i stand til å tolke testresultatet og vite hva du kan og ikke kan kommunisere til interessenter.

Modul 5: BRIEF-2: Screening og digital versjon gir deg en innføring i kortversjonen og den digitale versjonen av BRIEF-2. Til sist blir du presentert for to case og du skal gjennomføre en liten test for å se om du har fått med deg det mest essensielle.

Digitalt møte på Zoom for diskusjon av case fra PPT

 

Betingelser

Standard for E-læring

 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din