TOP (De mørkere trekkene ved personlighet) for HR

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR) og sertifiseringskurs på TOP. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

TOP identifiserer egenskaper som utgjør en potensiell risiko for funksjonen til et individ i en organisasjon som korrelerer med kontraproduktiv arbeidsatferd og integritet.

Produkt Mengde

TOP Norsk Digital manual (HTS)

TOP Norsk Digital administrasjon og standardrapport

TOP Dansk Digital administrasjon og standardrapport

TOP Engelsk Digital administrasjon og standardrapport

TOP Finsk Digital administrasjon og standardrapport

TOP Italiensk Digital administrasjon og standardrapport

TOP Nederlandsk Digital administrasjon og standardrapport

TOP Tysk Digital administrasjon og standardrapport

Kvantumsrabatt

Antall 1 – 910 – 4950 – 99100 +
Rabatt 0%10%20%30%
Din pris kr 0,00kr 0,00kr 0,00kr 0,00
SKU: TOP

Beskrivelse

Nytteverdi

TOP vuderer de personlighetsaspekter i den mørke triaden som er relevante for en persons arbeidsliv. TOP identifiserer egenskaper som utgjør en potensiell risiko for funksjonen til et individ i en organisasjon som korrelerer med kontraproduktiv arbeidsatferd og integritet. TOP utgjør dermed et verdifullt supplement til verktøy som primært kartlegger de fem faktorene og deres fasetter (NEO-PI-3), prestasjonsmotivasjon (AMI)  og kognitive evner (CFT 20-R).

TOP kan brukes i rekruttering i viktige sentrale stillinger, og egner seg òg til bruk i coaching og lederutvikling.

Innhold

TOP består av tre faktorer og 11 delskalaer og inneholder 60 utsagn som beskriver personlig atferd og holdninger i arbeidslivet.

Selvsentrert (personlig-orientert) arbeidstilnærming

 • Tro på egne lederegenskaper
 • Tro på egne overbevisningsevner
 • Behov for å innta autoritetsposisjoner
 • Risikoapetitt
 • Følelse av overlegenhet

Løsningsorientert arbeidsholdning

 • Ufølsomhet/Usentimentalitet
 • Selvhevdelse
 • Mistroiskhet/Skepsis

Uforpliktet-impulsiv arbeidsstil

 • Uplanmessighet
 • Impulsivitet
 • Uærlighet/Uoppriktighet

 

Normer og materialer

TOP har norske normer fra 2021 og den norske normgruppen består av 502 personer i alderen 18 til 70 år.

TOP er kun tilgjengelig som en digital test i Hogrefe Testsystem, HTS.

Testbrukeren kan velge mellom to rapportalternativer i HTS: TOP Technical Report og TOP Narrative Report. Begge rapportene er rettet mot- og ment for testbrukeren, den er ikke egnet til deling med kandidaten.

Den norske manualen for TOP er tilgjengelig både som trykt manual og digital manual i HTS.

Språkversjoner

For øyeblikket er TOP tilgjengelig i følgende språkversjoner: engelsk, tysk, svensk, norsk, finsk, nederlandsk, italiensk og tsjekkisk.

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

TOP Norsk Digital manual (HTS)

Kvalifikasjonsnivå

,

TOP Norsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

TOP Dansk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

TOP Engelsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

TOP Finsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

TOP Italiensk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

TOP Nederlandsk Digital administrasjon og standardrapport

Kvalifikasjonsnivå

,

Dokumenter