EDI-3 Eating Disorder Inventory-3

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

Vurdering av grad av spiseforstyrrelse hos barn, fra 11 år, og voksne

Produkt Mengde

EDI-3 Amerikansk manual (2004)

EDI-3 Norsk manualsupplement (Svensk norm)

EDI-3 Spørsmålshefte inkl. bakgrunnsdata á 10

EDI-3 Svarark á 10

EDI-3 Norsk Profilblankett á 10

EDI-3 Norsk Symptoms Checklist á 10

SKU: EDI-3

Beskrivelse

Eating Disorder Inventory-3

Forfatter: David M. Garner

Norsk versjon: Øyvind Rø & Jan Rosenvinge

Eating Disorder Inventory 3rd (EDI-3) er den reviderte versjonen av det kjente selvrapporteringsinstrumentet EDI-2, og måler en rekke atferder og egenskaper som har vist seg å ha klinisk relevans hos personer med en spiseforstyrrelse.

EDI-3 gir et veldokumentert grunnlag for evaluering av fremskritt i behandling. Instrumentet kan også med fordel benyttes som screening for å identifisere unge og voksne med risiko for å utvikle spiseforstyrrelser. Testpersonens profil kan anvendes til fremstilling av behandlingsplaner eller for å vurdere om det kan være bruk for en spesifikk intervensjon.

Innhold

De 91 spørsmålene fra de tidligere versjonene av EDI er fremdeles beholdt, men skalaene i denne nye versjonen er bearbeidet og endret med utgangspunkt i oppdatert forskning innen spiseforstyrrelsesfeltet.

EDI-3 gir resultater på 12 primære – ikke overlappende – delskalaer som består av tre spiseforstyrrelsesspesifikke skalaer og ni psykologiske skalaer med stor relevans for spiseforstyrrelser.

Videre gir EDI-3 resultater på seks sammensatte skalaer; Generell risiko for spiseforstyrrelser, Selvvurdering, Mellommenneskelige problemer, Affektive problemer, Overkontrollert og Generell psykologisk dysfunksjon.

Normene til den norske versjonen av EDI-3 er innsamlet i Sverige i løpet av årene 1995-2011. Normgruppen består av 648 kvinner i alderen 16-33 år. Pasientgruppen består av 294 kvinner i alderen 17-24 år med en diagnostisert spiseforstyrrelse.

Norsk  versjon og forskning 

Den norske utgaven av EDI-3 skåres praktisk ved hjelp av gjennomslagspapir, og resultatet vises enkelt ved anvendelse av det tilhørende profilark.

Psyktestbarn – EDI-3 – Eating Disorder Inventory-3 – 10.21337/0038 (r-bup.no)     

 article.pdf (uit.no)

Validating the Eating Disorder Inventory-3 (EDI-3): A Comparison Between 561 Female Eating Disorders Patients and 878 Females from the General Population – PMC (nih.gov)

Network-based validation of the psychometric questionnaire EDI-3 for the assessment of eating disorders – PMC (nih.gov)

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå