CFT 20-R Cattell Fluid Reasoning Test- Revised

kr 0,00
Dette produktet kan kun kjøpes av kunder med medlemsnivå 2b (HR) og medlemsnivå 3 (PPT eller tilsvarende) eller medlemsnivå 4, dvs. kliniske psykologer og psykiater med testkompetanse. Hvis du ikke har tilgang og tilhører denne kategorien, ta kontakt med oss på info@hogrefe.no.

En test som i mindre grad diskriminerte mot personer med ulik språklig, kulturell bakgrunn eller utdanningsnivå fra 8-60 år.

Produkt Mengde

CFT 20-R, Testhefte á 1

CFT 20-R, Svarark, á 10

CFT 20-R, Resultatskjema á 10

1 på lager (kan også restbestilles)

SKU: CFT20-PAPIR

Beskrivelse

En klassiker innen intelligenstest, utviklet av selveste Raymond Cattell- en av grunnleggerne av CHC-Modellen for intelligens. Målet var å utvikle en test som ikke diskriminerte mot personer med ulik språklig, kulturell bakgrunn eller utdanningsnivå. Selv om dette er en gjenstridig oppgave, er CFT 20-R en av de bedre verktøyene på markedet med forskningstøtte for bruk av testen i kartlegging av personer som ikke snakker administrasjonsspråket.

Nytteverdi

CFT 20-R er en nonverbal evnetest for barn, unge og voksne som egner seg i en rekke ulike områder. Fordi testen i liten grad er avhengig av språklige og kulturelle fakturer, er den spesielt velegnet til å teste barn, unge og voksne med flerspråklig bakgrunn, ulike kulturell bakgrunn og utdanningsbakgrunn. Forskning på CFT 20-R fra nyankomne flyktninger i Tyskland, indikerer at bruk av langversjonen (Del  1 og 2) i stor grad reduserer diskriminering i testsituasjonen.

Testen er også normert med forlenget administrasjonstid som kan brukes i tilfeller hvor den kliniske beslutninger er at testpersonen trenger lengere tid.

CFT 20-R ble først normert i 2004. I 2019 ble samtlige Hogrefe normer fra 2004 til 2015 sammenlignet. Det ble kun funnet små forskjeller i nedre og øvre ende. Nye tyske normer ble samlet inn og publisert i 2019 -igjen med marginale forskjeller fra de originale R-versjon normene i 2004.

En av de største fortrinnene med CFT 20-R er alle språk den er tilgjengelig på. Den beste måten å teste en person er på morsmålet, og med CFT 20-R har du tilgang til en rekke språk i HTS med et tastetrykk.

Innhold

CFT 20-R tester evnen til identifisere visuelt presentert sammenheng og løse logiske oppgaver med stigende vanskelighetsgrad innen en gitt tidramme.

Den består av fire deltester med 3-4 minutter på hver deltest. Deltestene tester litt ulike sider av problemløsningsferdigheter. De fire deltestene er:

  • Serier (ren induktiv resonneringstest)
  • Klassifikasjon (krever strukturering av informasjon og sekvensiell tekning)- stiller krav til arbeidsminne
  • Kategorier (ren induktiv resonnerings test)
  • Topologiske slutninger (krever strukturering av informasjon og språklig sekvensiell tekning/støttestrategier)- stiller krav til arbeidsminne

Selv om det er fire tester er det kun god nok støtte for en indeks. Noe forskning har funnet to indekser i CFT 20-R, men effekten er ikke stor nok (høyst sannsynlig på grunn av få testledd innenfor hver kategori) til å kunne si det er to indekser i CFT 20-R. Informasjon kan dog brukes til hypotesegenerering i PPT og Helse for videre kartlegging.

Det er først og fremst en test av flytende intelligens (evne til å tenke logisk (induktivt og deduktivt) og løse problemer i nye ukjente situasjoner).

Papirutgave

Du kan administrerere CFT 20-R på papir og skåre den ved hjelp av den engelske eller svenske manualen. Den engelske manualen inneholder de engelske normene og den svenske manualen inneholder de tyske normene.

Det er også mulig å administrere testen på papir og skåre den i HTS med Quick input. For å bruke Quick input må du signere databehandleravtale og opprette en egen skåringskonto. Skåringskontoen er kostnadfri for Helse og PPT.

 

Finnes digitalt på en rekke språk se CFT 20-R Digital (PPT/Helse) https://hogrefe.no/produkt/cft-20-r-digital-helse-og-ppt-versjon/

Tilleggsinformasjon

Kvalifikasjonsnivå

, ,