TSCC

Screening av posttraumatiske symptomer hos barn og ungdom

TSCC, Komplett
848-100
3 395 kr
Legg i kurv
TSCC, Manual Am (1996)
848-101
1 850 kr
Legg i kurv
TSCC, Manualsupplement, Norsk (2012)
848-102
560 kr
Legg i kurv
TSCC, Spørsmålshefte
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

848-103
575 kr
Legg i kurv
TSCC, Profilskjema gutter
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

848-104
295 kr
Legg i kurv
TSCC, Profilskjema jenter
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

848-105
295 kr
Legg i kurv

 

Trauma Symptom Checklist for Children

Av: John Briere, PhD

Hensikt: Screening av posttraumatiske symptomer hos barn og ungdom

Alder: 10-17 år

Administrasjon: Individuell eller gruppe

Brukergruppe: Aut psykolog

Tidsbruk: 15-20 min

Språk: Norsk Versjon

 


 

TSCC er et selvrapporteringsskjema som måler posttraumatisk stress og relaterte symptomer. Instrumentet er ment for benyttelse på barn og ungdom som har opplevd traumatiske hendelser, som fysiske eller seksuelle overgrep, dødsfall blant nærstående personer, naturkatastrofer eller bevitnelse av trusler og vold. TSCC måler et bredt spekter av traumatiske symptomer og egner seg primært for screening, men kan også benyttes for å vurdere virkningen av psykoterapeutiske intervensjoner.

TSCC består av 54 påstander som gir resultater på: 

  • To validitetsskalaer 
    Underrapportering og overrapportering 

  • Seks kliniske skalaer 
    Angst, depresjon, sinne, posttraumatisk stress, dissosiering og seksuelle bekymringer 

Åtte kritiske oppgaver 
Måler blant annet selvskadings- og selvmordstendens 

Testmaterialet består av et selvkopierende spørsmålsskjema med svarark og scoringsark. Svarene på svararket kopieres til scoringsarket, som gjør det enklere å beregne råskåren for de inngående skalaene. Tolkning av testresultatet skjer ved hjelp av et profilskjema der råskåren omregnes til standardskårer. Deretter kan testresultatet også presenteres som grafisk profil. De tosidige profilskjemaene er utarbeidet for gutter og jenter, med separate normer for aldersgruppene 10-12 år og 13-17 år. 

Den norske versjonen av TSCC er oversatt av prof. Annika Melinder, mens standardisering- og normeringsarbeidet er gjennomført ved Hälsouniversitetet i Linköping i årene 2004-2005. Normgruppen består av totalt 728 barn og ungdom fra normalpopulasjon i alderen 10-17 år. Utviklingsarbeidet og de psykometriske egenskaper beskrives i manualsupplementet, som også inneholder anvisninger for administrering, scoring og tolkning, samt kjønns- og aldersspesifikke normtabeller.

 


 
 

TSCC komplett omfatter: amerikansk manual, norsk manualsupplement, spørreskjema, 2x10 stk*, profilskjema gutter, 10 stk*, profilskjema jenter, 10 stk*.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din