MMPI-2-RF™

Personlighetsinventorium for voksne

MMPI-2-RF, komplett 
838-200
3 745 kr
Legg i kurv
MMPI-2-RF, svensk manual inkl. norske normer (2018)
105-201
2 700 kr
Legg i kurv
MMPI-2-RF, Spørsmålshefte, per stk
838-202
550 kr
Legg i kurv
MMPI-2-RF, Svarark, (NB! krever digital skåring i HTS)
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

838-203
690 kr
Legg i kurv
MMPI-2-RF, 10-49 skåringer/administreringer. Pris/stk
838-253
250 kr
Legg i kurv
MMPI-2-RF, 50- skåringer/administreringer. Pris/stk
838-254
175 kr
Legg i kurv

 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form™

Av: Yossef S. Ben-Porath, PhD & Auke Tellegen, PhD

Hensikt: Personlighetsinventorium

Alder: 18–84 år

Administrasjon: Individuelt eller gruppe (administrering digitalt eller på papir med digital skåring)

Brukergruppe: Autorisert psykolog

Tidsbruk: 35–50 minutter

Språk: Norsk versjon

 


 

MMPI-2-RF er en 338-itemversjon av personlighetsinventoriet MMPI-2 (2001) med de omstrukturerte kliniske skalaene (RC) som kjerne.

MMPI-2-RF er et bredspekterverktøy som måter forskjellige aspekter av psykologisk dysfunksjon og personlighet. Testen er utviklet for bruk i en rekke sammenhenger, eksememplevis innen psykiatri og rettspsykiatri. MMPI-2-RF er utformet for å gi en omfattende og effektiv vurdering av de klinisk relevante variablene ved hjelp av de inngående skalaene og sammensetningen av testledd (items) i verktøyet. Testen kan gi psykologen støtte ved vurdering av psykologisk dysfunksjon, identifisering av spesifikke problemområder og behandlingsplanlegging i en rekke sammenhenger.

De 338 testleddene i MMPI-2-RF utgjør et utvalg av de 567 testleddene i MMPI-2. Disse inngår i totalt 51 skalaer, der 9 er validitetsskalaer og 42 er substansielle skalaer. Syv av de ni validitetsskalaene er reviderte skalaer fra MMPI-2, og to er nye skalaer. Utover de 9 validitetsskalaene finnes også validitetsindikatoren Antall utelatte svar (MISS).

De 42 substansielle skalaene består av de 9 kliniske skalaene (RC), 33 nye skalaer hvorav 3 er overordnede skalaer (H-O) som måler brede områder av internalisering, tankeforstyrrelse og eksternalisering. De øvrige skalaene er 23 spesialproblemskalaer, 2 interesseskalaer og 5 reviderte PSY-5-skalaer. 7 MMPI-2-RF-skalaer har kritisk innhold, og forhøyede skårer på noen av disse skalaene bør følges opp umiddelbart.

Med sine nye skalaer og et redusert antall testledd er MMPI-2-RF et verdifullt alternativ til, men erstatter ikke, MMPI-2.

Den norske versjonen av MMPI-2-RF er basert på MMPI-2 og normene er beregnet basert på den norske normgruppen (N=498) for MMPI-2, som ble publisert i 2004. Normene i MMPI-2-RF presenteres kun for totalgruppen som lineære T-skårer for de 9 validitetsskalaene og de 2 interesseskalaene, og som uniforme T-skårer for de øvrige substansielle skalaene. 

I den norske manualen til MMPI-2-RF beskrives testens oppbygging og utvikling, de norske normene presenteres, samt detaljerte retningslinjer gis for tolkning av testresultater.

MMPI-2-RF kan administreres enten digitalt eller på papir. Også ved administrering på papir må testen skåres digitalt. Både skåring og administrering av MMPI-2-RF gjøres i vår nettbaserte testplattform, Hogrefe testsystem HTS. Testpersonens resultater presenteres både numerisk og grafisk direkte på dataskjermen, men kan også eksporteres i forskjellige format (pdf, xml, csv, xlsl). 

En oversikt over MMPI-2-RF-skalaene finnes her

 


 

  


 

MMPI-2-RF komplett består av en svensk manual (inkl. norske normer), spørsmålshefte1 stk, svarark, 10 stk samt 10 stk digitale skåringer/administreringer i HTS. 


 

Merk at håndskåring ikke er mulig i MMPI-2-RF. For skåring eller administrering av testen kreves en konto i vår nettbaserte testplattform, Hogrefe Testsystem, HTS. Hvis du ennå ikke har en HTS-konto, må denne tegnes i forbindelse med ditt første innkjøp MMPI-2-RF.

Årslisens for HTS Klinikerversjon er kostnadsfritt ut 2023: Årslisens er normalt 1 750 kr per bruker for klinikerversjon.
HTS klinikerversjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen spesialisthelsetjenestene og klinikker.

Les mer om HTS

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din