KONTAKT

Sosial ferdighetstrening i gruppe for personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)

KONTAKT Manual
801-310
850 kr
Legg i kurv
KONTAKT, arbeidsbok for trenere + USB med arbeidsmateriale for 24 økter
801-300
1 150 kr
Legg i kurv
KONTAKT, arbeidsbok for deltakere*
801-302
290 kr
Legg i kurv
KONTAKT, arbeidsbok for foreldre*
801-303
145 kr
Legg i kurv

 

Sosial ferdighetstrening i gruppe, med fokus på kommunikasjon og sosial interaksjon ved autismespekterforstyrrelse (ASF) etter Frankfurtmodellen.

Av:

  • Manual: Sven Bölte i samarbeid med Nora Choque Olsson, Anna Fridell, Anna Råde, Ulf Jonsson & Christina Coco (revidert 2018)
  • Arbeidsbøker: Sven Bölte, Anna Fridell, Christina Coco, Anna Råde, Anneli Sjöberg & Nora Choque Olsson (fra 2015)
  • Norsk oversettelse/adapsjon: Kenneth Larsen

Formål: Sosial ferdighetstrening i gruppe for personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)

Alder: 8–19 år

Språk: Norsk

Estimert tidsbruk: 14-24 økter, 1-2 perioder, hver økt estimeres til å ta 1-1,5 timer.

Publisert: Norsk utgave, 2021
 


 

Utdanning i KONTAKT

 


 

KONTAKT er en metode for sosial ferdighetstrening i grupper for barn og ungdom (8–19 år) med autismespekterforstyrrelse (ASF).

Gruppetreningen varer i 1-2 perioder med til sammen 12 økter (kort trening) eller 24 økter (lang trening).

Målet med treningen er å utvikle evne til kommunikasjon, sosialt samspill, empati og tilpasning i gruppesituasjoner.

Gjennom ulike aktiviteter trenes deltagerne på å ta samtaleinitiativ og forstå verbale og ikke-verbale signaler, sosiale roller, normer og forventninger. KONTAKT trener også deltakerne i problemløsning og konflikthåndtering og bidrar til bedre selvtillit, livskvalitet og sosial kompetanse.  

KONTAKT kan brukes f.eks. innen habilitering, barne- og ungdomspsykiatri og andre kliniske sammenhenger.

KONTAKT består av en manual og tre arbeidsbøker. Manualen gir bakgrunnsinformasjon om autismespekterforstyrrelse (ASF) og sosial ferdighetstrening i gruppe, samt grunnleggende prinsipper og struktur for KONTAKT. Det finnes én arbeidsbok for trenere, én for barn og ungdom som deltar i ferdighetstreningen og ytterligere én som retter seg mot deltagernes foreldre.

KONTAKT-manualen er i tre deler. Første del inneholder en teoretisk oversikt over diagnosen ASF og tilgjengelige innsatser og støttetiltak for personer med ASF.

Videre beskrives sosial ferdighetstrening generelt og studier om og erfaringer spesifikt knyttet til KONTAKT. I den andre delen av manualen får man en inngående beskrivelse av KONTAKT; trening, mål, struktur, forberedelse og gjennomføring. I den tredje delen beskrives vanlige utfordringer i gruppetreningen, strategier og tilnærming.

Alternative opplegg for KONTAKT-trening med 12, 24 eller 16 økter beskrives, og manualen inneholder også mange konkrete tips og forslag til øvelser og aktiviteter. For å kunne komme i gang som KONTAKT-trener trenger man tilgang til både manual og arbeidsbok for veiledere (inkl. USB).

Arbeidsboken for trenere er en fordypning, konkretisering og aktualisering av anvisningene i KONTAKT-manualen. Den gir dessuten praktiske veiledning i hvordan KONTAKT som sosial ferdighetstrening i gruppe kan brukes i arbeid med barn og unge med høytfungerende ASF. Arbeidsboken for treneren kommer med en USB-minnepinne som inneholder et rikt arbeidsmateriale som kan brukes som støtte under treningen.

Arbeidsboken for deltakere kan barnet bruke ut fra forutsetning, individuelle tiltak eller behandlingsmål og ut fra innsats. Barnet kan også bruke arbeidsboken etter hver økt for å fortsette med øvelsene og notere «hjemmelekser».  

Arbeidsboken for foreldre hjelper foreldrene med å støtte sine barn i treningen, dels i ferdigheter de øver på under øktene og dels med «hjemmeleksene» mellom øktene.

 


 

Se YouTube filmen hvor Cecilia Lindberg Brusewitz (mamma) og Christina Coco og Sven Bölte fra KIND* prater om KONTAKT, en gruppebasert sosial ferdighetstrening for barn og ungdom med autismespekterforstyrrelse (ASF) (klikk på bildet).

*Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders.

 


 
* Forbruksmateriell

Alla priser er eksklusiv moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din