Kurs for PPT og Helse

 

 

Påmelding 

 


 

Våre e-læringskurs er tilgjengelige 24/7

Som standard får du tilgang til e-læringskurset i 30 dager. Etter disse 30 dagene vil lenken slutte å virke. Hvis dette ikke er nok tid, ta kontakt med Hogrefe med forespørsel om utvidelse. Vi kan kun gi utvidelse hvis det er ledig tilgang til plattformen (begrenset antall).


 

Art.nr: 500-521


Grunnkurs
Psykometri for PPT/Helse

Pris: 500 kr

 

E-læringskurs

 

Hvem er kurset relevant for?

  • Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
  • Ansatte i PPT/Helse som ønske en generell oppfriskning i etikk og psykometri
  • Ansatte i PPT/Helse som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester
  • Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid.

Kurset er en del av Grunnkurs for PPT/Helse. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset, ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på vibeke.sending@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset. 

 

Om kurset

For å kunne forstå en manual godt nok til å bruke testen må du ha en fungerende forståelse for de mest sentrale begrepene og konseptene. I dette kurset vil vi presentere en rekke eksempler på begreper du må kjenne til.

Kjenner du til begrepene Z-skåre, Stanine og persentil? Kan du forklare disse godt nok til en person uten kunnskap om statistikk, metode og psykometri? Vet du forskjellen på normutvalg og populasjon? Kan du forklare en kollega hva et konfidensintervall er, og hvorfor det er relevant i testing? Kan du vurdere en kartleggings åpenbare validitet (face validity)? Hva med konstruktvaliditet? Hvilken kompetanse har du som gjør deg i stand til å vurdere dette? Hva med spesifisitet og sensitivitet? Når sjekket du sist ut dette før du brukte et testverktøy som sies å være diagnostisk? Kan du bruke denne informasjonen på en god måte til å tolke testens validitet? Forstår du hva base rate er? Er du i stand til å tolke det? Kjenner du til din egen risiko for å trekke feilslutninger fra test hvis du ikke benytter deg av base rate informasjon?

Disse og mange andre spørsmål forsøker vi å svare ut på en enkel og forståelig måte i denne modulen.

Psykometrisk kompetanse er relevant både for å vurdere et verktøys gyldighet, og for å kunne gi en forsvarlig tolkning av en test. I tillegg er det et nødvendig premiss for å gjøre etiske vurderinger når du bruker en psykometrisk test. Selv som vanlig forbruker møter du psykometri i din hverdag. Ville det ikke vært interessant å forstå hvordan det virker? Kunnskap om psykometri og psykometrien som fagfelt vil ikke bare gi deg kompetansen du trenger for å kunne vurdere hvilken test som egner seg best, og tolke resultatet fra den testen, det vil også gi deg et perspektiv på hvor vanskelig det er å måle disse variablene, og hvorfor det er viktig å være forsiktig med å tolke resultater på en test, i et vakuum, uten annen informasjon.

 

Innhold

Denne modulen består av fire tema.

Det første tema gir deg en rask innføring i hva psykometri er og hvorfor denne kompetansen er relevant for deg.

I tema to blir du introdusert for hvordan en test utvikles, slik at du bedre kan forstå testers konstruksjon og valg forfatterne har gjort i utviklingsprosessen.

Tema tre handler om validitet og reliabilitet: å vurdere en tests indre og ytre gyldighet er essensielt når man bruker psykometriske tester.

Til slutt, i tema fire, tar vi et kritisk blikk på psykometriske tester og kost nytte analyse av å bruke slike verktøy.

 

Læringsutbytte

Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny kompetanse, uavhengig om du er klinisk psykolog, pedagog/spesialpedagog, fagperson med master i psykologi eller student. Som vår kunde ønsker vi at du skal være i stand til å vurdere kvaliteten på de verktøy du bruker og tolke resultater i tråd med manualens intensjon.

 

Betingelser

Standard for E-læring

 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din