Kurs for PPT og Helse

 

 

Påmelding 

 


 

Våre e-læringskurs er tilgjengelige 24/7

Som standard får du tilgang til e-læringskurset i 30 dager. Etter disse 30 dagene vil lenken slutte å virke. Hvis dette ikke er nok tid, ta kontakt med Hogrefe med forespørsel om utvidelse. Vi kan kun gi utvidelse hvis det er ledig tilgang til plattformen (begrenset antall).


 

Art.nr: 500-511


Grunnkurs
Etisk bruk av tester i PPT/Helse

Pris: 500 kr

 

E-læringskurs

 

Hvem er kurset relevant for?

  • Studenter på masternivå/profesjonsstudenter som ønsker å bruke psykometriske tester i deres arbeid
  • Ansatte i PPT/helse som ønske en generell oppfriskning i ITC-retningslinjer og retningslinjer for bruk av tester i en opplæringskontekst.
  • Ansatte i PPT/helse som vil gjennomføre sertifiseringskurs i en av våre tester
  • Innkjøpere eller administratorer i PPT/helse som kjøper inn, oppbevarer eller administrer tester på vegne av fagpersoner
  • Politikere og forvaltere som fatter beslutninger som påvirker administrasjon av tester
  • Forskere som skal bruke Hogrefes tester i sitt arbeid
  • Den allmenne befolkning som ønsker å lære mer om hvilke etiske krav som stilles til testbrukere og administrering og tolkning av test.

Kurset er en del av Grunnkurs for PPT/Helse. Kurset må bestås før man gjennomfører sertifiseringskurs i Hogrefes tester og verktøy.

Hvis du er usikker på om du kvalifiserer til kurset, ta kontakt med Hogrefe for en avklaring på vibeke.sending@hogrefe.no. Vi må sjekke din kvalifikasjon før du får tilgang til kurset. 

 

Om kurset

Alle psykologiske tester har både en nytteverdi og et potensial til å medføre skade på den som testes. For å regulere bruken av psykologiske tester har man tre styringsmekanismer. Den første styringsmekanismen er krav om sertifisering eller formell testkompetanse (i Norge er ikke dette regulert av eksterne aktører), den andre er juridiske lover og føringer, og den siste og kanskje viktigste i daglig praksis er de testetiske retningslinjene.

De etiske retningslinjene for bruk av psykometriske tester er utviklet for å redusere sannsynligheten for å utsette testpersoner for unødvendig harme, stress, påkjenning eller negative erfaringer i, under og etter utredning. De skal i tillegg forhindre at det gjennomføres unødig kartlegging.

Sertifisering er noe man typisk gjennomfører én gang, mens de testetiske retningslinjene skal i likhet med lovverket veilede daglig praksis. De skal tas med i betraktningen hver gang man forholder seg til psykologiske tester; når man kjøper inn, oppbevarer, forberedelse, tar beslutninger, gjennomfører, vurderer og gir tilbakemelding.

For å bestå kurset må du lese 80 % av innholdet (i standard lesehastighet), se 80 % av filmene og svare korrekt på 80 % av de avsluttende oppgavene. Du får 30 dager til å gjennomføre kurset.

 

Innhold

Denne modulen er en introduksjon til de testetiske retningslinjene. Modulen inneholder et kort historisk overblikk, gjennomgang av de essensielle momentene i ITC-guidelines norske oversettelse, tanker rundt "den kompetente testbruker", introduksjon til dilemmaer man kan møte i praksis og til slutt en liten test for å sikre at du har fått med deg innholdet.

Det er viktig å ha i bakhodet at gjennomføringen av denne modulen ikke automatisk gjør deg til en kompetent testbruker; dette er et skritt på veien til å bli en kompetent eller en mer kompetent testbruker.

Modulen består av 22 korte kapitler. Noen kapitler inneholder scenario og spørsmål knyttet til de etiske dilemma som beskrives. Målet er at du som kursdeltager skal reflektere over hvordan de ulike prinsippene i ITC-retningslinjene gjør seg gjeldende i din hverdag, og hvordan du kan gå frem for å bli en mer kompetent testbruker.

 

Læringsutbytte

Målet etter gjennomført modul er at du skal sitte igjen med ny kompetanse, uavhengig av ditt tidligere kunnskapsnivå. Du skal forstå hvilke prinsipper som styrer etisk bruk av psykometriske tester og hva som skal til for å bli en kompetent testbruker.

 

Betingelser

Standard for E-læring

 

Påmelding


 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din