A

ABAS-3 – Vurdering av adaptiv funksjon fra 0 til 89 år

ADI-R – Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser hos barn og voksne

ADOS-2 – Diagnostisering av autisme hos barn og voksne

AMI – Seleksjon, team- og lederutvikling, karriereveiledning, idrettspsykologi og personlighet- og motivasjonsforskning

B

BOMAT – En ikke-verbal evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå

Boston Naming Test – Bedømming av benevnelsesevne hos barn, fra 7 år, og voksne

BQSS – Metode for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatial hukommelse hos voksne

BRIEF – Skjema og skåringsark

BRIEF-2 – Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og unge mellom 5 til 18 år

BRIEF-A – Vurdering av eksekutiv funksjon hos voksne

BRIEF-P – Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn 2-5:11 år

BRIEF-SR – Selvrapporteringsskjema

C

CCTT – Metode for å måle visuell oppmerksomhet og avsøking hos barn og unge mellom 8 til 16 år

CFT 20-R til HR – Nonverbal evnetest ved rekruttering

CFT 20-R til PPT – Nonverbal evnetest for vurdering av barn og voksne

Conners CATA™ – Metode for å måle auditiv oppmerksomhet hos barn, fra 8 år, og voksne

Conners CPT 3™ – Metode for å måle oppmerksomhetsproblemer og effekt av behandling hos barn, fra 8 år, og voksne

Conners K–CPT 2 – Verktøy for å måle oppmerksomhetsproblemer og effekter av behandling hos barn mellom 4 til 7 år

CTT – Test for å måle visuell oppmerksomhet og avsøkning hos voksne

D

d2-R – Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne

Developmental Profile 3 (DP-3) – Utviklingsvurdering av barn 0-12 år

E

ECBI / SESBI-R – Bedømming av atferdsproblemer hos barn og ungdom

EDI-3 – Bedømming av grad av spiseforstyrrelse hos barn, fra 11 år, og voksne

G

Griffiths III – En omfattende utviklingsvurdering som kan anvendes fra fødsel og opp til 6 år

I

IIP – Instrument for vurdering av interpersonelle vanskeligheter hos voksne

ILC – Instrument for kartlegging av livskvalitet hos barn og unge mellom 6 til 18 år

K

KONTAKT – Sosial ferdighetstrening i gruppe for personer med autismespekterforstyrrelse (ASF)

L

Ledelse – Alt du behøver å vite – Av David Pendleton og Adrian Furnham

Leiter-3 – En nonverbal test for vurdering av kognitiv funksjon hos barn og voksne

M

MMPI-2 – Personlighetsinventorium for voksne

MMPI-2-RF™ – Personlighetsinventorium for voksne

N

NEO PI-3, A Guide to Interpretation and Feedback in Work Context – Av Wendy Lord

NEO-PI-3 & NEO-FFI-3 – NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Sertifisert av DNV.

NPQ och FF-NPQ – Nonverbal Personality Questionnaire, for voksne

NRDLS – The New Reynell Developmental Language Scales – Skalaer for utredning av ekspressivt språk og verbal forståelse hos barn

P

PAI – Test til evaluering av primært psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser hos voksne

PEGASUS – Et psykoedukativt kurs for voksne med ADHD og deres nærmeste

PSI – Parenting Stress Index. Til foreldre til barn i alderen 1-12 år

Psykoterapi for voksne med ADHD – Psykoterapi for voksne med ADHD inneholder materiell for gjennomføring av ferdighetstrening i grupper. 

R

RCFT – Test for vurdering av visuospatial konstruksjonsevne og visuospatialt minne hos barn og voksne

Rorschach – Projektiv personlighetstest for barn og voksne

S

SCQ – Screening av autisme hos barn og ungdom

SDMT – Symbol Digits Modalities Test – Screening for cerebral dysfunktion hos barn og voksne

SON-R 2-8 – En ikke-verbal evnetest for utredning av barn fra 2 år til 8 år

SON-R 6−40 – En ikke-verbal intelligenstest for vurderinger av barn, fra 6 år, og voksne

SRS -2 – For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne

SVKS – Skema til Vurdering af Kommunikation og Sprog

T

TOMM – Undersøker visuell gjenkjenning, konstruert for å skille pasienter med reelle minneproblemer fra pasienter som simulerer

TOP – Dark Triad of Personality at Work – Personlighetsvurdering i seleksjon og rekruttering av voksne

TSCC – Screening av posttraumatiske symptomer hos barn og ungdom

TSCYC – Vurdering av akutte eller kroniske posttraumatiske symptomer hos barn 3-11 år

TTFC-2. The Token Test for Children – Test beregnet på å måle respektive afatiske språkforsyrrelser

W

WCST – Nevropsykologisk test for vurdering av abstrakt analytisk evne til å trekke slutninger

WZT – Warteggs teckningstest