Disse testene er tilgjengelige på vår digitale plattform Hogrefe Testsystem, HTS

 

 

KLINISK PSYKOLOGI:NEVROPSYKOLOGI OG MINNE

BRIEF-2
Vurdering av eksekutive funksjoner hos barn og unge mellom 5 til 18 år.
Les mer

d2-R
Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av voksne. Nu også digitale normer for vurdering av barn.
Les mer


UTVIKLING OG EVNER

SRS-2
For utredning av sosiale ferdigheter hos barn og voksne
Les mer

CFT 20-R 
CFT 20-R er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner.
Les mer


PERSONLIGHET

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 
DNV-GL sertifiserte NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R som baserer seg på femfaktormodellen. Testen er et av verdens mest brukte personlighetstester.
Les mer

MMPI-2-RF 
MMPI-2-RF er en bredspektrumtest som måler et antall sentrale personlighetsmønstre og emosjonelle forstyrrelser
​​Les mer

 

 

​​

ARBEIDSPSYKOLOGISKE TESTER:PERSONLIGHET

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 
DNV-GL sertifiserte NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R som baserer seg på femfaktormodellen. Testen er et av verdens mest brukte personlighetstester.
Les mer

AMI –Achievement Motivation Inventory
AMI måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet. AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider (dimensjoner) ved ens personlighet er orientert mot prestasjon.
Les mer

TOP -  Dark Triad of Personality at Work
Personlighetsvurdering i seleksjon og rekruttering av voksne.
TOP vuderer de personlighetsaspekter i den mørke triaden som er relevante for en persons arbeidsliv. TOP identifiserer egenskaper som utgjør en potensiell risiko for funksjonen til et individ i en organisasjon.
Les mer


EVNER

CFT 20-R til HR 
CFT 20-R er en evnetest med ikke-verbale oppgaver som administreres ved hjelp av muntlige eller skriftlige instruksjoner.
Les mer

BOMAT
BOMAT er utviklet for å identifisere individer med evnenivå over gjennomsnittet. Dette gjør testen spesielt egnet for bruk i seleksjon for stillinger hvor det kreves komplekse problemløsningsevner.
Les mer


KONSENTRASJONSFUNKSJON

d2-R 
Oppmerksomhets- og konsentrasjonstest for vurdering av barn og voksne. 
Les mer

 

 

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din