BOMAT

En ikke-verbal evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå

BOMAT. 1-9 tester. Pris/stk
839-052
265 kr
Legg i kurv
BOMAT. 10-49 tester. Pris/stk
839-053
210 kr
Legg i kurv
BOMAT. 50 tester eller mer. Pris/stk
839-054
195 kr
Legg i kurv

 

Av: R Hossiep, D Turck, M Hasella

Hensikt: Evnetest

Alder: Voksen

Administrasjon: Digitalt via Hogrefe Testsystem, HTS

Brukergruppe: Autorisert psykolog, sertifiserte brukere

Tidsbruk: 45 minutter


 

Generelt evnenivå er sterkt forbundet med prestasjoner innen både utdanning og arbeid. BOMAT er en evnetest som er spesielt utviklet for å identifisere personer med høyt evnenivå – noe som er avgjørende for tilsetting i stillinger med høye krav til problemløsningsevne. BOMAT hjelper deg å velge rett kandidat til stillingen.

BOMAT måler evnen til å løse kompliserte og abstrakte problem. Personer som får høye poengskårer på denne typen problemløsningstester viser høy kognitiv kapasitet og prestere som regel godt i arbeidslivet. Testen er ikke-verbal, med unntak av de innledende instruksjonene. BOMAT egner seg derfor til å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanning.

BOMAT finnes i fire parallelle versjoner: A, B, C og D. Oppgavene i de ulike versjonene er laget basert på samme prinsipper, men er noe forskjellig med hensyn til utseende og presentasjon: Det anvendes andre symboler; oppgavene kommer i ulik rekkefølge; og riktig svaralternativ har forskjellig plassering. De fire versjonene muliggjør testing av samme kandidat flere ganger, uten risiko for at læringseffekter påvirker testresultatet.

BOMAT tester personens evne til logisk tankegang og er i liten grad påvirket av kulturelle og språklige faktorer. Testen stiller ingen krav til leseferdigheter og er ikke-verbal. Ved behov kan innledende tekst og øvingsoppgavene forklares muntlig for testpersonen. BOMAT egner seg for å teste voksne personer uavhengig av morsmål, kulturell bakgrunn og utdanningsnivå.

BOMAT er utviklet for å identifisere individer med evnenivå over gjennomsnittet. Dette gjør testen spesielt egnet for bruk i seleksjon for stillinger hvor det kreves komplekse problemløsningsevner. Du kan kjøpe og administrere BOMAT dersom du autorisert psykolog eller er sertifisert bruker av testen.

BOMAT finnes nåværende i følgende språkversjoner: engelsk, tysk, nederlandsk, svensk, dansk, tsjekkisk og norsk.

Er du interessert i å sertifisere deg som bruker av BOMAT?
Spørsmål angående kurs og sertifisering kan rettes til info@hogrefe.no

 


  


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 
 

HR-versjon: Denne versjonen er tilpasset rekrutteringsprosessen og må velges når man bruker HR-tester.
Årslisens brukerkonto: 2 500 kr per konto
Les mer om HTS

 


Alle priser er eksklusive moms


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din