AMI

Seleksjon, team- og lederutvikling, karriereveiledning, idrettspsykologi og personlighet- og motivasjonsforskning

AMI engelsk manual
inkl. norsk manualsupplement (pdf) 

831-050
1 985 kr
Legg i kurv
AMI. 1 til 9 tester. Pris/stk
831-052
440 kr
Legg i kurv
AMI. 10 til 49 tester. Pris/stk
831-053
335 kr
Legg i kurv
AMI. 50 stk og flere tester. Pris/stk
831-054
305 kr
Legg i kurv

Achievement Motivation Inventory (AMI)

 

Av: Schuler, Thornton III, Frintrup, Prochaska
Norsk versjon: Dorothee Storch

Hensikt: Seleksjon, team- og lederutvikling, karriereveiledning, idrettspsykologi og personlighet- og motivasjonsforskning

Alder: Fra 16 år og oppover

Administrasjon: Individuell eller gruppe via Hogrefe Testsystem, HTS

Brukergruppe: Autorisert psykolog eller sertifisert bruker

Tidsbruk: 35 minutter

Språk: Norsk versjon

 


 

I dagens arbeidsmarked er prestasjonskultur og prestasjonsledelse viktigere enn noen gang. Motiverte ledere og medarbeidere som har kunnskap om hva som får dem til å prestere på sitt beste, er et unikt konkurransefortrinn.

Achievement Motivation Inventory (AMI) måler personlige forskjeller i motivasjon for å prestere i arbeidslivet. AMI er basert på antagelsen om at prestasjonsmotivasjon er avhengig av hvordan ulike sider (dimensjoner) ved ens personlighet er orientert mot prestasjon.

Testen belyser hvordan personens motivasjon bidrar til å fremme eller hemme personens arbeidssuksess. Testen baserer seg på 17 personlighetsdimensjoner eller «prestasjonsorienteringer»: Utholdenhet, Dominans, Optimisme, Fleksibilitet, Flow, Fryktløshet, Lærevilje, Preferanse for vanskelige oppgaver, Uavhengighet, Selvkontroll, Internalisering, Kompenserende anstrengelse, Prestasjonsstolthet, Statusorientering, Konkurranseorientering og Målorientering. Hver av de 17 dimensjonene måles ved hjelp av 10 item, som i all hovedsak er formulert på en arbeidsrettet måte.

Personens resultat sammenlignes med en norsk normgruppe bestående av 635 personer, med henholdsvis 44,7% menn og 55,3% kvinner. Resultatet på de 17 dimensjonene presenteres i en totalskåre, samt i form av tre overordnede faktorer:

  • Ambisjon: Personens behov for å sette seg utfordrende mål og arbeide mot disse
  • Selvtillit: Personens trygghet på å nå sine mål
  • Selvkontroll: Personens kapasitet til å opprettholde innsats og jobbe målrettet

Testen gjennomføres elektronisk via vårt testsystem (Hogrefe Testsystem, HTS). Det tar ca. 35 minutter å besvare hele testen. Les mer om HTS

Den norske versjonen av AMI selges sammen med en engelsk manual (papirformat) og et norsk manualsupplement (pdf-format).

Sertifisering i bruk av Achivement Motivation Inventory - AMI

Bjørnson Organisasjonspsykologene, et av Norges ledende fagmiljøer innen ledelse og arbeidsmiljøutvikling, har i samarbeid med Hogrefe gleden av å presentere prestasjonsmotivasjonstesten AMI på norsk. Bjørnson Organisasjonspsykologene gjennomfører sertifiseringskurs for personer som vil benytte AMI innen seleksjon, utvikling av prestasjonsteam, ledere og medarbeidere.

 


  


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

HR-versjon: Denne versjonen er tilpasset rekrutteringsprosessen og må velges når man bruker HR-tester.
Årslisens brukerkonto: 2 500 kr per konto
 


 Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din