Søknad om forskningstillatelse

 


Last ned "Søknad om forskningstillatelse" (pdf)    Engelsk versjon

 

Nedenfor følger retningslinjer for forskere/institusjoner som ønsker å bruke våre instrumenter i sin forskning.

1.Generelt om beskyttelse av psykologiske tester

Alle Hogrefes tester og metoder er beskyttet av lov om opphavsrett. Det er ikke tillatt å kopiere tester eller foreta endringer, uansett hvilke, på tester uten skriftlig godkjenning fra Hogrefe.

2. Brukerkvalifikasjoner
De fleste av Hogrefes tester er begrenset mht hvilke kvalifikasjoner brukeren må inneha for å benytte de ulike testene. For de fleste testene må man være godkjent psykolog. Ved bruk av tester til forskningsformål kan Hogrefe gjøre unntak fra dette prinsippet. Det er imidlertid viktig at det i søknaden kommer tydelig frem hvem som er ansvarlig for prosjektet og for etisk forsvarlig bruk av den aktuelle psykologiske testen.

3. Økonomiske momenter
Det finnes to alternativer.

A) Forskeren/institusjonen kjøper testmateriellet ifølge ordinære bestillingsrutiner. Eventuell rabattsats avtales separat, ut ifra hvilken test det gjelder og hvilket antall som kjøpes.

B) Forskeren/institusjonen får skriftlig tillatelse av Hogrefe til selv å produsere det testmateriell som trengs. I slike tilfeller vil forskeren/institusjonen motta en særskilt tillatelsestekst fra Hogrefe. Teksten skal trykkes på det materiellet som produseres. I slike tilfeller fakturerer Hogrefe forskeren/institusjonen for retten til å benytte testen og for administrasjonskostnader. I enkelte tilfeller kan Hogrefe, som en del av en avtale, kreve å få tilgang til rådata.

4. Tilpasning av materiell
I enkelte prosjekter vil det være nødvendig å foreta små endringer av testens originalformat, for eksempel på grunn av fremgangsmåte for administrering, hvilken gruppe som blir undersøkt og annet. Alle forandringer skal godkjennes skriftlig av Hogrefe. Dette gjelder også dersom testen helt eller delvis overføres til dataversjon.

 

 

Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din