NRDLS - The New Reynell Developmental Language Scales

Skalaer for utredning av ekspressivt språk og verbal forståelse hos barn

Reynell-NRDLS, komplett 
863-210
14 935 kr
Legg i kurv
Reynell-NRDLS, norsk manual
863-211
1 750 kr
Legg i kurv
Reynell-NRDLS, veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige
863-212
1 050 kr
Legg i kurv
Reynell-NRDLS, testprotokoll
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

863-213
690 kr
Legg i kurv

 

Av: Susan Edwards, Carolyn Letts & Indra Sinka

Norsk versjon: Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov & Randi Alice Nilsen

Hensikt: Utviklingsskalaer for bedømming av ekspressivt språk og verbal forståelse

Alder: 3:00-7:10 år

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Aut. psykolog, aut. logoped

Tidsbruk: 30-40 min

Språk: Norsk versjon


 

Kurs:

Se kurs i NRDLS

 


 

Den norske versjonen av den fjerde utgaven av den velkjente språktesten The New Reynell Developmental Language Scales (NRDLS) er utviklet for vurdering av barn i aldrene 3–7 år. Testen er oversatt, tilpasset, pilottestet og normert i Norge i perioden 2017-2018 av Mila Vulchanova, Valentin Vulchanov og Randi Alice Nilsen.

NRDLS består av to deler: 1) Forståelse, som undersøker barnets evne til å forstå snakket språk og 2) produksjon, som fokuserer på barnets språkproduksjon.

Oppgavene i forståelsesdelen og produksjonsdelen gjenspeiler hverandre i stor grad. Ettersom språkforståelse oftest kommer før språkproduksjon, kan dette underlette for klinikeren i planlegging av videre utredning og intervensjon.  

Testmateriellet og testoppgavene i NRDLS er fornyet og utvalgt men hensikt å bidra til diagnoseprosessen, gjennom fokus på konstruksjoner som ofte er problematiske for barn som har språkvansker.  

En viktig nyhet i NRDLS er tilleggsmanualen Veiledning for vurdering av språk hos barn som er flerspråklige (eng. Multilingual Toolkit). Veiledningen er et verdifullt komplement til testen, og anbefales til alle testbrukere som bruker NRDLS for utredning av flerspråklige barn. Den inneholder eksempler på utfordringer som oversettelser av en språktest innebærer, og tar opp viktige overveielser og eksempler til bruk ved testing av flerspråklige barn.

Normeringen for den norske versjonen av NRDLS ble gjennomført i løpet av våren og høsten 2018. Den norske normgruppen i NRDLS inneholder 242 barn med typisk språkutvikling i aldrene 3:00-7:10 år. Barna ble rekruttert fra by og land, fortrinnsvis i Trøndelag og på Østlandet. Normene er beregnet med metoden Continuous norming.

  

NRDLS-kurs: NTNU

 


  

Reynell-NRDLS komplett inneholder:
• Reynell-NRDLS, norsk manual 
• Reynell-NRDLS, veiledning for vurdering av barn som er flerspråklige
• Reynell-NRDLS, testprotokoller 10 stk* 
• Reynell-NRDLS, Kombinert vendbar stimulusbok for 1. Forståelse + 2. Produksjon
• Reynell-NRDLS, Stimuluskort 
• Veske med materiell

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din