SON-R 6−40

En ikke-verbal intelligenstest for vurderinger av barn, fra 6 år, og voksne

SON-R 6-40 Komplett
874-300
24 750 kr
Legg i kurv
SON-R 6-40 Administrasjonsmanual på norsk.
874-311
1 290 kr
Legg i kurv
SON-R 6-40 Norsk skåringsskjema. 10 stk*/pakke. Angi antall pakker.
874-312
365 kr
Legg i kurv
SON-R 6-40 Patterns Booklets
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

874-303
625 kr
Legg i kurv
SON-R, Scoring Program
2-8, 6-40, 2 1/2-7 och 5 1/2-17.

474-206
6 225 kr
Legg i kurv

 

SON-R 6−40 Non-Verbal Intelligence Test

Av: P.J. Tellegen & J.A. Laros

Hensikt: Ikke-verbal evnetest

Alder: 6–40 år

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Leg psykolog

Tidsbruk: 50-60 min

Språk: Engelskspråklig originalversjon. Del II Administrasjonsmanual og skåringsskjema på norsk.

 


 

Webinar:

Onsdag 17.1. kl. 11:30-12:00

SON-R: Rettferdig evnekartlegging av flerspråklige og personer med språkforstyrrelser

Les mer

 


 

Sertifiseringskurs

Digitalt kurs:
Tirsdag 12. mars 2024 kl. 9:00-12:00

Fysisk kurs i Oslo:
Onsdag 31. januar 2024 9:00-15:00

Les mer

 


 

SON-R 6−40 er en ikke-verbal intelligenstest for vurderinger av både barn og voksne. Ettersom administrering og gjennomføring av testen ikke krever talespråk, egner den seg spesielt godt for bedømming av personer med annet morsmål, nedsatt hørsel, språkproblemer eller verbale kommunikasjonsproblemer. Testen kan med fordel også brukes ved bedømming av personer med autisme eller AST, med utviklingsforstyrrelser eller personer som kan være vanskelige å bedømme på grunn av redsel for testsituasjonen.

SON-R 6−40 består av fire deltester: Analogier, Kategorier, Mosaikk og Mønstre, med totalt 124 oppgaver.

Analogier
Deltesten måler abstrakt tenkning og deduktiv utledning. Testpersonen skal skille ut og bruke prinsippene i en analogi med geometriske figurer.

Kategorier
Deltesten måler abstrakt tenkning. Testpersonen vises tre bilder som har en fellesnevner. Testpersonen skal så, fra en serie på fem bilder, velge to bilder som har samme fellesnevner som de tre første bildene.

Mosaikk
Deltesten måler visuospatial evne. Testpersonen skal gjengi et mønster ved hjelp av rød-hvite mosaikkbiter.

Mønstre
Deltesten måler spatial og visuomotorisk evne. Hvert mønster består av en eller flere linjer som følger et systematisk mønster. Midtdelen av mønsteret mangler, og testpersonens oppgave er å fylle ut det manglende mønsteret.

Testen måler en rekke kognitive evner, som abstrakt tenkning, deduktiv utledning samt visuospatial og visuomotorisk evne. Testen er adaptiv og kan gjennomføres raskt uten å påvirke påliteligheten av bedømmingen. Den adaptive administreringsprosedyren og at testpersonen gis tilbakemelding etter hver oppgave, øker motivasjonen og bidrar til en positiv opplevelse av testsituasjonen.

Resultatet uttrykkes i IK-skårer, med middelverdi 100 og standardavvik 15.

Normer
Normene er samlet inn i løpet av årene 2009-2011 i Nederland og Tyskland, og bygger på testinger av totalt 1933 barn og voksne i alderen 6 til 40:11 år i 17 ulike aldersgrupper.

Skåring
Skåring utføres ved hjelp av scoringprogrammet som blir levert på en USB-minnepinne som kan brukes på alle Windows-program (XP, Vista, 7, 8 och 10). 


  


SON-R 6−40 komplett leveres i en veske som inneholder testmateriell, manual i tre deler (Del II Administrasjonsmanual på norsk samt del I Research Report og del III Norm Tables på engelsk), norsk skåringsskjema, 10 stk.*, oppgaveheftet for deltest Mønster, 10 stk.*, samt ett skåringsprogram på engelsk.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din