CFT 20-R til PPT

Nonverbal evnetest for vurdering av barn og voksne

CFT 20-R, Komplett
850-200
3 695 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Svensk manual (2016)
450-201
2 680 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Testhefte, 1 stk.
850-202
265 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Svarark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

850-203
450 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, Resultatskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

850-204
150 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 10-49 tester. Pris/stk
850-212-1
65 kr
Legg i kurv
CFT 20-R, 50 tester eller mer. Pris/stk
850-213-1
59 kr
Legg i kurv

 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2

Av: Raymond B. Cattell & Rudolf H. Weiß

Alder: 8,5 til 60 år

Administrasjon: Individuell eller i gruppe

Tidsbruk: 30–60 minutter

Språk: Norsk versjon, Svensk manual og Tyske normer

 Brukergruppe: Sertifiserte testbrukere i CFT 20-R og autoriserte kliniske psykologer.

Ved førstegangsbestilling må det fremlegges dokumentasjon på utdanning.

Format: Penn og papir- og Digital versjon


 

Cattell’s Fluid Intelligence Test, Scale 2 (CFT 20-R) er en ikke-verbal evnetest med fire ulike deltester bestående av abstrakte figurer. Det er en såkalt kulturfri test på lik linje med Ravens matriser og TONI. Testen ble originalt utviklet av Raymond Cattell i 1971 som et mål på flytende resonnering. Testen inneholder verbale instruksjoner og forskning gir klar veiledning på hvordan disse instruksjonene kan tilpasses til personer med svake ferdigheter på administrasjonsspråket (flyktninger, innvandrere og personer med språkforstyrrelser). Antall øvelsesoppgaver og mulighet til å administrere del 1 og del 2 bidrar til å sikre at til at testpersonen skal forstå prinsippene i testen.

Hva kan man bruke CFT 20-R til?

CFT 20-R er en revidert versjon av CFT 20 og tar utgangspunkt i Cattells teori om flytende resonneringsevne; en av mange evner under intelligensbegrepet i CHC-modellen. Verktøyet gir en indikasjon på en persons evne til å trekke abstrakte logiske slutninger, raskt og effektivt, i møte med relativt komplekse non-verbale problemer. Den gir deg også en indikasjon på problemløsningsstrategi og prosesseringshastighet. Resultatet må kun tolkes i lys av annen informasjon om testpersonen. Testen kan være et nyttig supplement til en helhetlig utredning, et ledd i en utredning av utviklingsmessige vansker eller en del av en videre henvisning til spesialisthelsetjenesten. Testen er unik på markedet ved at den måler bredden av logisk resonnering (både induktiv og deduktiv) i en og samme indeks. Deltesten Topologiske slutninger er et unikt trademark for CFT 20-R.

CFT 20-R kan benyttes innen organisasjonspsykologi, trafikkpsykologi og i forskning.

Testens innhold

CFT 20-R omfatter to ekvivalente deler: del 1 og del 2. Hver del består av fire oppgavetyper (Serier, Klassifikasjon, Matriser og Topologiske slutninger) med 11-15 oppgaver som til sammen måler personens flytende resonnering.

Administrering

CFT 20-R gjennomføres digitalt gjennom fjernadministrering eller lokalt på PC eller nettbrett (ikke mobiltelefon). Testen administreres enten med normal eller forlenget testtid.

Testen kan også administreres som kortversjon som kun omfatter del 1 (omtrent 30 minutter) eller langversjon med del 1 og del 2 (omtrent 60 minutter). Resultatet presenteres som skalerte skårer i en normalfordelingskurve, og testpersonen sammenlignes med normutvalget.

Språkversjoner

CFT 20-R finnes tilgjengelig på Svensk (8:5-60:0), Dansk (8:5-64:0), Tysk (8:5-64:0), Russisk (18:0-55:0), Tsjekkisk (7:6-14:0) Nederlandsk (7:0-13:0) og Italiensk (6:0-60:0) i HTS. Man kan også få kjøpt engelsk utgave i papirformat. De utenlandske versjonene koster mer enn de norske, da de kjøpes inn fra de andre Hogrefe selskapene.

Psykometriske egenskaper og normer

CFT 20-R har tyske normer fra 2004. CFT 20-R ble normert på nytt i flere land i Europa i perioden 2011-2015, og disse normene ble sammenlignet av forfatteren Weiβ i 2019. Resultatet indikerte overlapp mellom de europeiske normene, slik at de prinsipielt kunne blitt slått sammen. Eneste unntaket var de italienske normene for HR og de engelske normene. Sammenlignet med normene fra 2004, reduserte man skårene for 8- og 9-åringer med 1 skala poeng; en ikke signifikant forskjell. Det ble også regnet ut justerte normer for 20-64-åringer.

I årene 2017-2019 ble det gjennomført en studie i Norge med 219 personer med en gjennomsnittsalder på 38 som søkte på stillinger som spesialister eller ledere. Formålet med studien var å sammenligne data fra en norsk populasjon med statistisk fremkomne data for CFT 20-R. Korrelasjonen mellom det norske utvalget og den statistiske beregnede normen basert på empiri var middels for deltest 1 (0,71) og høy for deltest 2 (0,86). Resultatet indikerer at man godt kan bruke de beregnede tyske normene fra 2004. Det er fortrinnsvis ledere i aldersgruppen 36-55 år som skårer noe høyere enn den tyske kalkulerte normen for gjennomsnittspopulasjonen, som kan indikere at det norske utvalget med ledere i rekruttering i mindre grad følger det vanlige forventede fallet i flytende resonnering fra 30-årsalderen. For gruppen fra 55 år var det ingen forskjell. Forskjellen kan til dels kompenseres for ved bruk av konfidensintervall.


 

Les mer om Hogrefe Testsystem, HTS

 


 

  


 

CFT 20-R komplett inkluderer en svensk manual, norske testhefter (2 stk.), norske svarark (10 stk.) og resultatskjema (10 stk.).

 


 

Årslisens for Hogrefe Testsystem, HTS, kommer i tillegg til prisen for de enkeltstående digitale testene: 

Klinikerversjon er kostnadsfritt ut 2023: Årslisens er normalt 1 750 kr per bruker for klinikerversjon.
HTS klinikerversjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen spesialisthelsetjenestene og klinikker.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt

 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din