SRS

Bedømming og kartlegging av et barns sosiale kompetanse

SRS Komplett
871-100
1 400 kr
Legg i kurv
SRS Amerikansk manual (2005)
471-001
1 150 kr
Legg i kurv
SRS Spørreskjema og skåringsark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

871-002
370 kr
Legg i kurv

 


 

SRS utgår fra sortimentet

Lageret vårt blir snart tomt for SRS. SRS vil bli erstattet av SRS-2 som nu er i salg.

SRS-2 for utredning av grad av sosial funksjonssvikt dekker nå hele aldersspennet fra småbarn til voksne og har fått norsk manual.

Les mer

 


 

Social Responsiveness Scale

Av: John N Constantino & Christian P Gruber

Hensikt: Bedømming av sosiale ferdigheter

Alder: 4–18 år

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Aut psykolog

Tidsbruk: 5–20 min

Språk: Amerikansk manual, norsk spørreskjema og profilblad

 


 

Bedømming og kartlegging av et barns sosiale kompetanse, slik den kommer til uttrykk i barnets naturlige omgivelser og i samspill med andre. SRS kan med fordel benyttes både av foreldre og lærere. Dermed kan resultatene sammenlignes, slik at man får et bredest mulig bilde av barnet.

SRS er inndelt i fem hovedområder som dekker fem sosiale kompetanseområder:
  • Sosial bevissthet, forståelse av sosiale signaler
  • Sosial kognisjon og tolkning av sosiale signaler
  • Sosial kommunikasjon og evnen til å inngå i et meningsfylt og "normalt" sosialt samvær
  • Sosial motivasjon og lyst til å inngå i sosiale sammenhenger
  • Stereotyp atferd og uvilje overfor forandring

Ved hjelp av SRS er det mulig å beskrive og skille mellom ulike typer avvik i forhold til sosial kompetanse. Ulike typer avvik kan være alt fra lett nedsatt sosial funksjon til markante problemer i sosiale sammenhenger. Store avvik er ofte påvist hos barn med autismespektrumsforstyrrelse eller andre gjennomgripende utviklingsforstyrrelser.

SRS er også velegnet for å gi et bilde av sosiale ferdigheter hos barn med ADHD, barn med angst eller depresjon og sosialt tilbaketrukne barn. Skjemaet kan også brukes til å bekrefte velfungerende sosial kompetanse, og som verktøy til å styrke barnets ressurser. Spørreskjemaet inneholder 65 items om barnets daglige liv og atferd innenfor de siste 6 månedene. Det skal fylles ut av foreldre, lærere eller andre nærstående personer – gjerne av flere personer.

Poengene skåres enkelt på en firepunkts skala og generer T-verdier for totalskåre og for fem underskalaer: sosial bevissthet, sosial kognisjon, sosial kommunikasjon, sosial motivasjon samt autistiske mekanismer.

I manualen presenteres amerikanske normer, separat for henholdsvis lærere og foreldre.


 

Social Responsiveness Scale komplett består av amerikansk manual, norsk spørreskjema og skåringsark, 10 stk*.
 * Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din