NEO-PI-3 og NEO-FFI-3

NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Sertifisert av DNV GL.

NEO-PI-3, komplett 
833-200
5 200 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 Norsk Manual (2017)
833-210
850 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Spørsmålshefte
833-202
95 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Svarark
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-203
530 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Kvinner
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-204
395 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Menn
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-205
395 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3 Profiloversikt Totalgruppe
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-206
395 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3, Spørsmål- og svarskjema
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-207
1 200 kr
Legg i kurv
Tilbakemelding på NEO
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

833-208
215 kr
Legg i kurv
NEO Inventory, Amerikansk manual (2010)
133-006
1 495 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3.
1-9 tester. Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-252
475 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
10–49 tester. Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-253
375 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
50 tester eller mer. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-254
345 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
1-9 rapporter.
Pris/stk

833-275
235 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
10–49 rapporter.
Pris/stk

833-276
185 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. HR-rapport. 
50 rapporter eller mer.
Pris/stk

833-277
165 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
Leadership Report (engelsk). 1-9 rapporter. 
Pris/stk

833-285
475 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
Leadership Report (engelsk). 10–49 rapporter. 
Pris/stk

833-286
375 kr
Legg i kurv
NEO-PI-3. 
Leadership Report (engelsk). 50 rapporter eller mer. 
Pris/stk

833-287
345 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
1-9 tester. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-292
255 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
10–49 tester. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-293
200 kr
Legg i kurv
NEO-FFI-3. 
50 tester eller mer. 
Inkludert standardrapport
Pris/stk

833-294
180 kr
Legg i kurv

 

 

 

 


 

Av: Robert R. McCrae & Paul T. Costa

Norsk versjon: Øyvind L. Martinsen

Hensikt: Personlighetstest

Alder: Voksne

Administrasjon: Individuell eller gruppe

Brukergruppe: Legitimert psykolog, sertifisert bruker

Tidsbruk: NEO-PI-3 ca. 25 - 40 min. og NEO-FFI-3 ca. 10 min.

Språk: Norsk versjon

 


 

NEO-PI-3 er en revidert versjon av den velkjente personlighetstesten, NEO PI-R. NEO-inventoriene er konstruert for å måle femfaktormodellen for personlighet. Dette er en hierarkisk modell hvor menneskets personlighet beskrives av fem globale trekk (faktorer), og hvor hver av disse trekkene igjen er forbundet med mer spesifikke trekk og disposisjoner kalt fasetter.

Som sin forgjenger, beskriver NEO-PI-3 personlighet ut ifra følgende fem overgripende faktorer: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C). Hver faktor består av seks underfasetter som gir et detaljert og nyansert bilde av normalpersonlighet. Testen består av totalt 240 spørsmål, og tar ca. 30 minutter å besvare.

NEO-FFI-3 er kortversjonen av NEO-PI-3 og består av 60 spørsmål. NEO-FFI-3 gir resultater på de fem faktorene: Følelsesmessig instabilitet (N), Ekstroversjon (E), Åpenhet for erfaring (O), Omgjengelighet (A) og Planmessighet (C), men gir ingen skåre på de 30 fasettene. NEO-FFI-3 tar ca. 10 minutter å besvare.

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3 brukes både i kliniske- og arbeidspsykologiske sammenhenger, når ønsket er å måle normalpersonlighet. Testene brukes eksempelvis innen rekruttering og seleksjon, utviklingsprosesser i organisasjoner, karriererådgiving, coaching, samt for kliniske og terapeutiske formål. Testen er sertifisert av DNV GL for utviklings- og seleksjonsformål. Sertifiseringen bygger på The European Federation of Psychologists Associations (EFPA) standard for testevaluering.

NEO-PI-3 er utviklet med utgangspunkt i NEO PI-R, og det har vært et mål at versjonene skal være kompatible og ekvivalente. NEO PI-R-brukere kommer derfor å kjenne igjen testens oppbygging og innehold.

Forskjellen mellom NEO-PI-R og NEO-PI-3 er primært av språklig karakter. I den amerikanske revideringen av NEO-PI-3 ble det gjort språklige justeringer i 37 av spørsmålene. Hensikten var å skape en mer tidsriktig test, med et språk som er bedre tilpasset yngre personer og personer med begrenset ordforråd. I arbeidet med den norske revideringen ble det besluttet at samtlige spørsmål (herunder de 37 «nye» spørsmålene fra amerikansk versjon) skulle oversettes på nytt og prøves ut. Den norske utprøvingen bekreftet at man har lykkes med å utvikle en språklig mer tidsriktig versjon av NEO-inventoriene, og at testen er kongruent og ekvivalent med NEO-PI-R. Dette gjør at de store mengdene forskning som er gjort med NEO-PI-R, også har gyldighet ved anvendelse av NEO-PI-3.

I forbindelse med revideringen er det tatt frem nye normgrupper for den norske versjonen, herunder en normalnorm og en rekrutteringsnorm. Normalnormen er beregnet med utgangspunkt i 3521 NEO PI-R-testinger (1808 er menn og 1713 er kvinner). Rekrutteringsnormen består av totalt 8626 individer (3382 kvinner og 5244 menn) og er tatt frem for bruk innen rekruttering.

Det er utviklet nye standardrapporter til NEO-PI-3, samt en HR-rapport og en ledelsesrapport. HR- og ledelsesrapportene gjør det enklere å tolke testresultatene og se disse i sammenheng med atferd på arbeidsplassen

Testen publiseres både i papirversjon og i digitalversjon.

 

RESEARCH ARTICLE: “Higher- and lower-order personality traits and cluster subtypes in social anxiety disorder” (pdf)


 

Priser for HTS 5 lisenser: 

HR-versjon: Årslisens 2 200 kr per bruker.
HTS 5 HR-versjonen er spesielt tilpasset kunder som arbeider innen personalutvelgelse – og utvikling.
Inkluderer: Hurtigregistrering, dataeksport, online testing, grupperesultat, profilsammenlikninger, gruppeprofil. 

Les mer om HTS 5

 


 

 


 
 

NEO-PI-3 og NEO-FFI-3-komplett inkluderer: 1 stk. norsk manual, 1 stk. amerikansk manual, 2 pk. spørsmålshefte NEO-PI-3, 10 stk.* svarark NEO-PI-3, profiloversikt NEO-PI-3 (kvinner, menn og total, 3x10 stk.*), NEO-FFI-3, 10 stk.* spørsmål- og svarskjema samt 10 stk.*Dine testresultat.

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din