MP-R. Merrill-Palmer – Revised Scales of Development

Utviklingsvurdering av barn

MP-R Komplett
003-000
16 225 kr
Legg i kurv
MP-R Svensk manualsupplement
003-001
760 kr
Legg i kurv
MP-R Stimulusbok 1
003-002
435 kr
Legg i kurv
MP-R Stimulusbok 2
003-003
1 680 kr
Legg i kurv
MP-R Testprotokoll kognitivt testbatteri
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

003-004
555 kr
Legg i kurv
MP-R Testprotokoll grovmotorisk skala
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

003-005
555 kr
Legg i kurv
MP-R Sammenstillingsblankett
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

003-006
345 kr
Legg i kurv
MP-R Amerikansk manual (2004)
003-007
1 380 kr
Legg i kurv
MP-R Kopiering A blankett
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

003-011
205 kr
Legg i kurv
MP-R Kopiering B blankett
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

003-012
205 kr
Legg i kurv

 

Av: Gale H Roid & Jackie L Sampers

Hensikt: Utviklingsvurdering

Alder: 1 måned til 6,5 år

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Aut psykolog

Tidsbruk: 30-60 min

Språk: Svensk versjon


 

Denne svenske utgaven av MP-R er en kulturell og språklig bearbeiding av den amerikanske versjonen. Utviklingsvurderingen består delvis av et kognitivt testbatteri, dels av en skala for vurdering av et barns grovmotoriske utviklingsnivå.

Det kognitive testbatteriet er utformet slik at man får ut en generell utviklingsindeks som speiler barnets generelle kognitive utviklingsnivå.

For å kunne bedømme barnets utvikling innen ulike områder er batteriet inndelt i tre domener; Kognisjon, Finmotorikk og Reseptivt språk. Dessuten finnes tre tilleggsskalaer innen funksjonsområdene minne, bearbeidingshastighet og visuomotorikk.

Det kognitive testbatteriet er konstruert ut fra prinsippet om at barn ikke trenger å besvare oppgavene verbalt, men gir sin respons via aktive leker eller gjennom å peke på stimulusmateriellet. For å gjennomføre en vurdering av utviklingsnivå med MP-R er man altså ikke avhengig av barnets språklige evner.

Den grovmotoriske skalaen er oppbygd rundt ulike viktige motoriske utviklingsfaser. I løpet av barnets første to år vurderes postural kontroll og bevegelsesferdigheter. Fra vurdering av barn i treårsalderen finnes også en tredje dimensjon i testen; viljestyrt kontroll av større motoriske bevegelser. Under administreringen av skalaen skal man observere på hvilken måte et barn gjennomfører oppgavene.

Resultatet vurderes gjennom sammenlikning med normer (IK-skalaen). Dessuten genereres sk utviklingspoeng som gjør det mulig å følge et barns utvikling over tid.

Det svenske manualsupplementet inneholder den teoretiske bakgrunnen, administerings- og tolkningsveiledninger, samt praktiske beskrivelser for å illustrere hvordan en kan tilpasse utviklingsvurderingen med MP-R.

 

 


 
 

MP-R komplett inneholder: svensk manualsupplement, stimulusbok 1, stimulusbok 2, testprotokoll kognitivt testbatteri 10 stk*, testprotokoll Grovmotorisk skala 10 stk*, blankett kopiering A 10 stk*, blankett kopiering B 10 stk*, Sammenstillingsblankett 10 stk*, Luddes bok, lekemateriell samt den amerikanske manualen Merrill-Palmer Revised Scales of Development manual (Roid & Sampers, 2004).

 


* Forbruksmateriell

Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


 

Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din