ADI-R

Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser hos barn og voksne

ADI-R, komplett
876-100
3 360 kr
Legg i kurv
ADI-R, amerikansk manual (2003)
476-001
1 420 kr
Legg i kurv
ADI-R, DVD trainingprogram (amerikansk)
476-008
12 600 kr
Legg i kurv
ADI-R, intervjuprotokoll.
5 stk*/pakke. Angi antall pakker.

876-002
805 kr
Legg i kurv
ADI-R Nåtids Atferdsalgoritme 2-3 år,
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

876-003
120 kr
Legg i kurv
ADI-R Diagnostisk algoritme 2-3 år,
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

876-004
120 kr
Legg i kurv
ADI-R Nåtids atferdsalgoritme 4-9 år,
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

876-005
120 kr
Legg i kurv
ADI-R Diagnostisk algoritme 4 år og eldre,
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

876-006
120 kr
Legg i kurv
ADI-R Nåtids atferdsalgoritme 10 år og eldre,
10 stk*/pakke.
Angi antall pakker.

876-007
120 kr
Legg i kurv

Autism Diagnostic Interview – Revised

 

Av: Michael Rutter, Ann Le Couteur & Catherine Lord

Hensikt: Diagnostisere autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser

Alder: Barn og voksne

Administrasjon: Individuell

Brukergruppe: Aut. psykolog, lege

Tidsbruk: 90 –180 min

Språk: Amerikansk manual og norsk protokoll

 


 

ADI-R er et halvstrukturert intervju for vurdering av atferd relatert til autisme og det autistiske spektrum. ADI-R er basert på DSM-IV og ICD-10s kriterier for infantil autisme og gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

Intervjuspørsmålene kan brukes for å bedømme barn og voksne med mental alder over 2 år. 

Intervjuskjemaet består av 93 spørsmål og fokuserer på tre atferdsmessige områder, som er sentrale for gjennomgripende forstyrrelser i utviklingen; språk og kommunikative evner, gjensidig sosial interaksjon, samt begrensede repetitive og stereotype atferdsmønstre og interesser.  

Testleder gjennomfører et standardisert intervju med en forelder eller nærstående omsorgsperson, som har god kjennskap til barnets/personens aktuelle atferd og utviklinghistorie. Ved hjelp av en diagnostisk algoritme, kan intervjue belyse om det er indikasjoner  på mulig forekomst av autisme.

ADI-R bør administreres og tolkes av klinikere med erfaring med kliniske intervjuer og utredning av barn med autisme eller andre utviklingsmessige forstyrrelser. Det anbefales at man kjøper opplæringsprogrammet for materiellet, som en veiledning for administrering av intervjuet.

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

ADI-R komplett inkluderer: amerikansk manual, intervjuprotokoll, 10 stk.*, aktuell atferdsalgoritme, 2-3 år, 10 stk.*, diagnostisk algoritme, 2-3 år, 10 stk.*, aktuell atferdsalgoritme, 4-9 år, 10 stk.*, diagnostisk algoritme, 4 år og eldre, 10 stk.*, aktuell atferdsalgoritme, 10 år og eldre, 10 stk.*

 


* Forbruksmateriell

 Alle priser er eksklusive moms og eventuell frakt


Andre kikket på:
Produsert av: Wikinggruppen

Produktet er lagt til i handlekurven din